Skip to content

Страх ШІ

Нижче наведено повний текст розмови про “страх перед штучним інтелектом” між Конрадом Реннертом (KR) та BING. Оригінал можна знайти на сайті KR:

https://konrad-rennert.de/ki-angst

Його перекладено англійською, французькою, фінською та українською мовами на сайті DeepL. Ніяких виправлень не вносилося. Під час машинного перекладу могли виникнути помилки.


Нерозбірливі чати зі штучним інтелектом: страх ШІ

З поверненням! Про що б ви хотіли поспілкуватися?

  1. Тривога ШІ

Шукати: “AI Anxiety”

Шукати за: “Тривожність ШІ”

Відповіді генеруються для вас…

Тривога щодо штучного інтелекту – це термін, який використовується для опису страху або занепокоєння щодо можливих негативних наслідків штучного інтелекту (ШІ). Деякі люди побоюються, що ШІ може загрожувати людській автономії, приватності, безпеці або роботі. Інших турбують етичні, правові та соціальні проблеми, які можуть виникнути внаслідок використання ШІ.

Згідно з опитуванням цифрової асоціації Bitkom, все більше людей в Німеччині бачать можливості ШІ і хотіли б, щоб він використовувався майже у всіх сферах життя1. Але більшість людей також вимагають, щоб ШІ був безпечним і контрольованим, і мало хто хоче заборонити певні програми ШІ1. Інше дослідження WELT показує, що страх перед ШІ в Німеччині також пов’язаний з напівзнанням і упередженнями, і що необхідно більше розуміння і підтримки досліджень і розробок ШІ2.

Отже, страхи щодо ШІ не є безпідставними, але й не є непереборними. Важливо навчати, обговорювати і регулювати потенціал і ризики штучного інтелекту. Тільки так можна забезпечити відповідальне та стале використання ШІ на благо суспільства. Що ви думаєте про штучний інтелект? Ви боїтеся його чи бачите в ньому можливості? 😊

Більше інформації:

  1. bitkom.org2. welt.de3. wittkewitz.de

1 з 30

Які етичні проблеми виникають при розробці ШІ?

Шукайте: “етичні проблеми ШІ”

Шукайте: “ethical issues AI”

Відповіді генеруються для вас…

Відповіді генеруються для вас…

Розробка штучного інтелекту піднімає багато етичних питань, що стосуються різних аспектів, таких як:

  • Людина і ШІ</li
  • Людська гідність: Як ми можемо забезпечити, щоб ШІ поважав і захищав гідність і права всіх людей? Як ми можемо уникнути того, щоб ШІ сприяв дискримінації, нерівності чи порушенню прав людини?
  • Відповідальність: Хто несе відповідальність за розробку, використання та наслідки ШІ? Як ми можемо забезпечити належну відповідальність і підзвітність за ШІ? Як ми можемо сприяти прозорості та відстежуваності ШІ?
  • Благополуччя суспільства: Як ми можемо забезпечити, щоб ШІ служив благополуччю суспільства і навколишнього середовища? Як ми можемо врахувати та оцінити соціальні, культурні та екологічні наслідки ШІ? Як ми можемо сприяти участі і спільному визначенню всіх зацікавлених сторін в розробці ШІ?
  • Стійкість: Як ми можемо забезпечити внесок ШІ в сталий розвиток? Як ми можемо підвищити ресурсо- та енергоефективність ШІ? Як ми можемо мінімізувати негативний вплив ШІ на клімат і біорізноманіття?
  • Освіта: Як ми можемо забезпечити, щоб усі люди мали необхідні навички для роботи зі штучним інтелектом? Як ми можемо підвищити обізнаність і розуміння технічних і етичних аспектів ШІ? Як ми можемо сприяти навчанню впродовж усього життя і адаптації до змін за допомогою ШІ?
  • Інновації: Як ми можемо забезпечити внесок ШІ в науковий і культурний прогрес? Як ми можемо сприяти творчості і різноманітності в дослідженнях і розробках ШІ? Як ми можемо сприяти співпраці та обміну знаннями і даними про ШІ?
  • .

  .

На ці питання нелегко відповісти, але є кілька ініціатив, які намагаються сформулювати етичні принципи та настанови для ШІ. Наприклад, ЮНЕСКО прийняла Рекомендацію з етики штучного інтелекту1, яка забезпечує глобальну нормативну базу для етичного розвитку та використання ШІ2. Microsoft також представила шість етичних принципів для штучного інтелекту3, заснованих на справедливості, надійності, безпеці, конфіденційності, інклюзивності та прозорості. Ці ініціативи є важливими кроками для забезпечення відповідального та сталого використання ШІ на благо суспільства.

Додаткова інформація:

 1. unesco.co.uk2. unesco.co.uk3. news.microsoft.com

2of30

Як ми можемо переконатися, що ШІ справедливий?

Шукайте: “AI Fairness”

Шукайте за запитом: “AI Fairness”

Відповіді згенеровані для вас…

Відповіді генеруються для вас…

Це дуже гарне та важливе питання. Немає простої відповіді на те, як ми можемо забезпечити справедливість ШІ, але є кілька можливих підходів, якими я хотів би поділитися з вами.

   • Один з підходів полягає в тому, щоб переглянути і поліпшити дані, які використовуються для навчання і розгортання ШІ. Дані повинні бути репрезентативними, різноманітними та якісними, щоб уникнути упередженості або дискримінації. Крім того, дані повинні бути належним чином позначені, щоб відображати цілі та очікування від ШІ. Наприклад, ШІ для відбору персоналу має ґрунтуватися не лише на історичних даних, які можуть містити несправедливі рішення, але й на критеріях, які вимірюють кваліфікацію та придатність кандидатів.
   • Інший підхід полягає в перегляді та вдосконаленні алгоритмів, що відповідають за навчання ШІ та прийняття рішень. Алгоритми повинні бути прозорими, зрозумілими і пояснюваними, щоб сприяти довірі і розумінню. Крім того, алгоритми повинні відповідати етичним принципам і рекомендаціям, які поважають суспільні цінності та норми. Наприклад, ШІ для кредитування має ґрунтуватися не лише на статистичних кореляціях, які можуть вводити в оману або бути нерелевантними, а й на міркуваннях, що враховують фінансове становище та потреби позичальників.
   • Ще один підхід полягає у перегляді та покращенні впливу та наслідків ШІ. Вплив і наслідки слід регулярно оцінювати, контролювати і виправляти, щоб уникнути або мінімізувати ризик або шкоду. Крім того, вплив і наслідки повинні відповідати правовим вимогам і стандартам, які захищають права та обов’язки зацікавлених сторін. Наприклад, ШІ для розпізнавання облич має ґрунтуватися не лише на технічних характеристиках, які можуть бути недосконалими або стати предметом зловживань, але й на правилах, що забезпечують конфіденційність і безпеку розпізнаних осіб.

   .

.

.
Ці підходи не є вичерпними або остаточними, але вони висвітлюють деякі способи, за допомогою яких ми можемо спробувати розробити і використовувати чесний ШІ. Важливо, щоб ми усвідомлювали, що ШІ не є нейтральним або об’єктивним, а залежить від людських рішень. Тому нам усім потрібно взяти на себе відповідальність і працювати разом, щоб забезпечити відповідальне та стале використання ШІ на благо суспільства.

Якщо ви хочете дізнатися більше про цю тему, ви можете відвідати деякі з наступних веб-сайтів:

 1. .

  .

.
Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Чи є у вас інші запитання або коментарі? 😊

Додаткова інформація:

 1. lamarr-institute.org2. link.springer.com3. heise.de+1 більше

3of30

Вставлено зі сторінки


ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ
Німецька економіка в кризі
Наскільки цифровою є Німеччина?
Статус: 10.08.2023 6:43 pm
Про діджиталізацію в Німеччині багато говорять – здебільшого нічого хорошого. В інших країнах справи виглядають краще. На якому етапі перебуває Німеччина з точки зору діджиталізації? Пропонуємо вашій увазі огляд.

Антонія Маннвайлер, фінансовий редактор ARD
Навряд чи якийсь інший пристрій є настільки ж символічним для стану цифровізації в Німеччині, як факсимільний апарат. Він досі прикрашає офіси, лікарські кабінети та підписи. Згідно з опитуванням цифрової асоціації Bitkom, у 2023 році понад 80 відсотків усіх компаній у Німеччині, де працює понад 20 співробітників, все ще користуються цим пристроєм.

Що має статися з цим текстом?

3 з 30

Пояснити

Згенерувати відповідь з виділеним текстом

Згенерувати відповідь з виділеним текстом

Відповіді згенеровані для вас…

Відповіді згенеровані для вас…

Виділений текст є уривком зі статті, яка досліджує стан оцифрування в Німеччині. Текст містить огляд різних аспектів оцифрування, таких як державне управління, цифрова інфраструктура, кваліфіковані працівники та політика. У тексті зазначається, що Німеччина відстає від інших країн у багатьох сферах оцифрування і що є ще багато можливостей для вдосконалення. У тексті наведено кілька прикладів проблем і викликів цифровізації в Німеччині, таких як факсимільний апарат, Закон про доступ до Інтернету або електронний рецепт. Текст ґрунтується на різних джерелах, таких як опитування, рейтинги, дослідження та думки експертів. Текст написала Антонія Маннвайлер, журналістка фінансової редакції ARD, і опублікувала його на сайті tagesschau 10 серпня 2023 року.

Що ще ви хотіли б дізнатися про діджиталізацію в Німеччині? 😊

4 з 30

Як оцінюють Німеччину в міжнародному порівнянні?

Шукайте: “Цифровізація в Німеччині в міжнародному порівнянні”.

Шукайте: “Міжнародне порівняння цифровізації в Німеччині”

Відповіді будуть згенеровані для вас…

Відповіді будуть згенеровані для вас…

У міжнародному порівнянні Німеччина оцінюється по-різному, залежно від того, які аспекти оцифрування розглядаються. Ось деякі можливі показники:

   • Індекс цифрової економіки та суспільства (DESI) – це індекс, який вимірює цифрову економіку та суспільство в країнах ЄС. Він враховує п’ять вимірів: Зв’язок, людський капітал, використання Інтернету, інтеграція цифрових технологій та цифрові державні послуги. У 2022 році Німеччина посіла 13 місце серед 27 країн ЄС із загальним результатом 61,3 бала. Це трохи вище середнього показника по ЄС (52,6 бала), але значно відстає від лідерів Фінляндії (76,8 бала), Швеції (74,7 бала) та Данії (73,4 бала)1.
   • Індекс мережевої готовності (NRI) – це індекс, який оцінює готовність і здатність країн скористатися можливостями інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Він враховує чотири виміри: Навколишнє середовище, готовність, використання та вплив. У 2022 році Німеччина посіла 17-те місце серед 134 досліджуваних країн із загальною оцінкою 72,9 бала. Це вище середнього світового показника в 60,1 бала, але відстає від країн-лідерів Сінгапуру (88,8 бала), Швеції (86,5 бала) та Данії (85,9 бала)2.
   • “Глобальний інноваційний індекс” (GII) – це індекс, який вимірює інноваційну діяльність країн. Він враховує сім вимірів: Інституції, людський капітал та дослідження, інфраструктура, зрілість ринку, зрілість бізнесу, виробництво знань і технологій та креативне виробництво. У 2022 році Німеччина посіла дев’яте місце серед 132 проаналізованих країн із загальною оцінкою 59,8 бала. Це вище середнього світового показника в 45,6 бала, але відстає від країн-лідерів Швейцарії (68,0 бала), Швеції (63,7 бала) та США (63,1 бала)3.

Ці показники свідчать про те, що в деяких сферах цифровізації Німеччина досягла значних успіхів, але в інших все ще має простір для вдосконалення. Важливо визнати сильні та слабкі сторони Німеччини в міжнародному порівнянні та вжити відповідних заходів для просування та формування цифрової трансформації.

Сподіваюся, ця відповідь була для вас корисною. Чи є у вас інші запитання про цифровізацію? 😊

Додаткова інформація:

  1. de.statista.com2. bpb.de3. de.statista.com

5of30

Які причини відставання Німеччини у сфері оцифрування?

Шукайте: “Причини відставання Німеччини у сфері цифровізації”

Шукати: “Причини відставання Німеччини у сфері цифровізації”

Відповіді генеруються для вас…

Відповіді генеруються для вас…

Причини відставання Німеччини у сфері цифровізації є різноманітними та складними. Існує не один фактор, що перешкоджає цифровій трансформації Німеччини, а декілька, які впливають і підсилюють один одного. Ось деякі з найважливіших причин:

 1. Нестача інвестицій у цифрову інфраструктуру: У порівнянні з іншими країнами, Німеччина інвестувала занадто мало коштів у розширення широкосмугових і мобільних мереж, які є основною передумовою для використання цифрових додатків і послуг. Згідно з Індексом DESI 2022, Німеччина посідає лише 21 місце серед 27 країн ЄС1 за рівнем зв’язку. Особливо в сільській місцевості все ще існує багато білих плям, де немає швидкого інтернету.
 2. Нестача кваліфікованої робочої сили та дефіцит цифрової освіти: Німеччина має високий попит на кваліфікованих фахівців у галузі цифрових технологій, який неможливо задовольнити. Згідно з дослідженням Bitkom, Німеччині не вистачає близько 124 000 ІТ-фахівців2. Крім того, Німеччині є що надолужувати у викладанні цифрових навичок у всіх сферах освіти, від школи до університету. Згідно з Індексом NRI 2022, Німеччина посідає лише 23 місце серед 134 країн3 за рівнем готовності до цифрової трансформації.
 3. Недостатнє застосування ключових цифрових технологій: Хоча Німеччина має потужний дослідницький та інноваційний ландшафт, їй часто не вистачає впровадження та застосування ключових цифрових технологій, таких як штучний інтелект (ШІ), хмарні обчислення або блокчейн. Згідно з Індексом GII 2022, Німеччина посідає лише 17 місце серед 132 країн4 за рівнем інтеграції цифрових технологій. Крім того, часто існують правові або регуляторні перешкоди, які ускладнюють або унеможливлюють впровадження та використання нових цифрових рішень.
 4. Державне управління як цифрова осічка: Німеччина має неефективне та забюрократизоване державне управління, яке не відповідає вимогам та очікуванням громадян та бізнесу щодо цифрових державних послуг. Згідно з Індексом DESI 2022, Німеччина посідає лише 20-те місце серед 27 країн ЄС1 за рівнем цифрових державних послуг. Багато адміністративних процедур поки що неможливі онлайн або вимагають багато паперу та часу. Крім того, часто не існує єдиних стандартів або інтерфейсів для обміну даними між різними органами влади або рівнями.
 5. Культурні та соціальні бар’єри: У Німеччині досить консервативна і не схильна до ризику культура, яка стоїть на шляху цифрової трансформації. Багато людей бояться змін і викликів, які несе з собою цифровізація, наприклад, у сфері захисту даних, безпеки, етики або на ринку праці. Згідно з опитуванням, проведеним компанією Bitkom, лише 36% німців позитивно ставляться до цифровізації. Крім того, часто спостерігається брак довіри та сприйняття цифрових провайдерів або рішень, особливо якщо вони походять з-за кордону.
 6. ..

.
Ці причини не є вичерпними або остаточними, але вони висвітлюють деякі з ключових викликів, з якими Німеччина стикається в процесі цифровізації. Важливо, щоб усі зацікавлені сторони з політики, бізнесу, науки та суспільства працювали разом над рішеннями для прискорення та формування цифрової трансформації в Німеччині.

Сподіваюся, ця відповідь була для вас корисною. Чи є у вас інші запитання про цифровізацію? 😊

Додаткова інформація:

 1. iotiq.de2. techminds.de3. bing.com4. solid-web.de+1 більше

6of30

Які приклади успішних цифрових трансформацій в інших країнах?

Шукайте: “успішні цифрові трансформації в інших країнах

Шукайте: “успішні цифрові трансформації в інших країнах”

Відповіді генеруються для вас…

Відповіді генеруються для вас…

Існує багато прикладів успішних цифрових трансформацій в інших країнах, які залежать від різних факторів, таких як цифрова інфраструктура, людський капітал, інновації, регулювання та культура. Ось кілька прикладів, які можуть вас зацікавити:

   • Фінляндія: Фінляндія є однією з провідних країн у сфері цифрової трансформації як в Європі, так і в усьому світі. Фінляндія має високий рівень зв’язку, людського капіталу та використання Інтернету, що підтримується потужною цифровою освітою та цифровою грамотністю серед населення. Фінляндія також має високий рівень інтеграції цифрових технологій та високі цифрові державні послуги, що підтримуються інноваційною культурою та культурою співпраці, а також гнучким та сприятливим регулюванням. Фінляндія відома своїми успішними цифровими компаніями, такими як Nokia, Rovio або Supercell, а також своїми цифровими ініціативами, такими як система X-Road, програма e-Residency або Універсальний експеримент базового доходу12.
   • Сінгапур: Сінгапур – ще одна країна-лідер у сфері цифрової трансформації, яка характеризується високою готовністю та здатністю використовувати можливості, що надаються інформаційно-комунікаційними технологіями (ІКТ). Сінгапур має сприятливе середовище, широке використання та високий вплив ІКТ, що підтримується сильним політичним лідерством, ефективним державним управлінням, динамічною економікою та мультикультурним суспільством. Сінгапур також має високі інноваційні показники, зумовлені значними інвестиціями в дослідження та розробки, тісною співпрацею між зацікавленими сторонами та високою адаптивністю до змін. Сінгапур відомий своїми успішними цифровими компаніями, такими як Grab, Lazada або Sea, а також своїми цифровими ініціативами, такими як програма Smart Nation, Національна система цифрової ідентифікації або додаток TraceTogether34.
   • Швейцарія: Швейцарія – ще одна країна-лідер у цифровій трансформації, яка досягла успіху в інноваціях. Швейцарія має сильні інституції, високий людський капітал і дослідження, що характеризуються високою якістю системи освіти і науки, високою привабливістю для талантів і високою патентною активністю. Швейцарія також має розвинену інфраструктуру, високу зрілість ринку та креативне виробництво, що характеризується високою доступністю капіталу, високим рівнем зв’язку між суб’єктами та великою різноманітністю продуктів і послуг. Швейцарія відома своїми успішними цифровими компаніями, такими як Logitech, Roche або Novartis, а також своїми цифровими ініціативами, такими як додаток SwissCovid, закон про електронну ідентифікацію або Crypto Valley56.

Сподіваюся, ці приклади були для вас корисними. Якщо ви хочете дізнатися більше про цифрову трансформацію в інших країнах, ви можете відвідати деякі з наступних веб-сайтів:

  1. Індекс цифрової економіки та суспільства (DESI): індекс, що вимірює цифрову економіку та суспільство в країнах ЄС.
  2. Індекс мережевої готовності (NRI): індекс, що оцінює готовність і здатність країн скористатися можливостями інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).
  3. Глобальний інноваційний індекс (GII): індекс, що вимірює інноваційну діяльність країн.
  4. Маєте інші запитання чи коментарі? 😊Додаткова інформація:
 • link.springer.com2. link.springer.com3. springerprofessional.de4. doi.org5. wiwo.de6. doi.org7. link.springer.com8. link.springer.com9. springerprofessional.de10. doi.org11. doi.org12. kpmg.com13. doi.org+11 більше
 • 7of30Які приклади цифрової трансформації в країнах, що розвиваються?Шукайте: “цифрова трансформація в країнах, що розвиваються”Шукайте: “цифрова трансформація в країнах, що розвиваються”Відповіді генеруються для вас…

  Відповіді генеруються для вас…

  Існує багато прикладів цифрової трансформації в країнах, що розвиваються, залежно від різних факторів, таких як цифрова інфраструктура, людський капітал, інновації, регулювання та культура. Ось кілька прикладів, які я знайшов у результатах веб-пошуку:

   • Руанда: Руанда – африканська країна, яка виділяється своїми високими цифровими амбіціями та швидким прогресом. Руанда має високий рівень зв’язку, що підтримується розширенням оптоволоконних і мобільних мереж, а також використанням дронів для доставки медикаментів. Руанда також має високий людський капітал, що підтримується якісною цифровою освітою та високою цифровою грамотністю населення. Руанда також має високий рівень інновацій, що зумовлено активним розвитком стартапів та широким впровадженням ключових цифрових технологій, таких як штучний інтелект або блокчейн. Руанда відома своїми успішними цифровими ініціативами, такими як програма “Розумна Африка”, портал Irembo або проект Zipline12.
   • Індія: Індія – азійська країна, що характеризується високим цифровим охопленням та впливом. Індія широко використовує цифрові технології, що стало можливим завдяки масовому проникненню мобільних телефонів та доступу до Інтернету, а також використанню біометричних даних для ідентифікації громадян. Індія також має високий вплив цифрових технологій, що досягається завдяки широкій трансформації державних та фінансових послуг, а також використанню аналітики даних для вдосконалення політики та управління. Індія відома своїми успішними цифровими компаніями, такими як Flipkart, Ola або Infosys, а також своїми цифровими ініціативами, такими як система Aadhaar, Єдиний платіжний інтерфейс або програма Digital India3 .
   • Чилі: Чилі – латиноамериканська країна, яка виділяється своєю високою цифровою зрілістю та конкурентними перевагами. Чилі має високий рівень інтеграції цифрових технологій, що підтримується високою доступністю широкосмугових і мобільних мереж та використанням хмарних обчислень або Інтернету речей. Чилі також має високу ринкову зрілість цифрових технологій, що підтримується високою відкритістю для торгівлі та інвестицій, а також використанням електронної комерції та електронного урядування. Чилі відома своїми успішними цифровими компаніями, такими як Mercado Libre, Cornershop або NotCo, а також своїми цифровими ініціативами, такими як програма Start-Up Chile, портал ChileAtiende або проект e-Factura.

Сподіваюся, ці приклади були для вас корисними. Якщо ви хочете дізнатися більше про цифрову трансформацію в країнах, що розвиваються, ви можете відвідати деякі з наступних веб-сайтів:

 1. Сприяння інклюзивному цифровому майбутньому: Звіт про роль співробітництва в галузі розвитку в підтримці цифрової трансформації в країнах, що розвиваються.
 2. У вас є додаткові запитання чи коментарі? 😊Додаткова інформація:
 • eib.org2. blogs.worldbank.org3. oecd-ilibrary.org4. eib.org5. blogs.worldbank.org6. oecd-ilibrary.org+4 more
 • 8of30Які є приклади успішної співпраці між країнами у сфері цифрової трансформації?Шукайте: “приклади успішної співпраці між країнами у сфері цифрової трансформації”Шукайте: “приклади успішної співпраці між країнами у сфері цифрової трансформації”Відповіді генеруються для вас…

  Відповіді генеруються для вас…

  Існує багато прикладів успішної співпраці між країнами в галузі цифрової трансформації, залежно від різних факторів, таких як спільні цілі, взаємодоповнюючі сильні сторони, взаємні вигоди та довірчі відносини. Ось кілька прикладів, які я знайшов у результатах пошуку в Інтернеті:

   • Європейський Союз (ЄС): ЄС – це політичний та економічний союз 27 країн-членів, які прагнуть до спільного цифрового порядку денного. ЄС започаткував різні ініціативи та програми для просування та координації цифрової трансформації в Європі, такі як Єдиний цифровий ринок, Цифрова стратегія для Європи, програма “Горизонт Європа” або ініціатива GAIA-X. ЄС прагне зміцнити цифровий суверенітет, цифрові інновації, цифрову інклюзію та цифрову стійкість в Європі12.
   • Цифровий Шовковий шлях: Цифровий Шовковий шлях є частиною Ініціативи “Один пояс, один шлях” (BRI), глобального інфраструктурного проекту під керівництвом Китаю. Цифровий Шовковий шлях передбачає будівництво і з’єднання цифрової інфраструктури, такої як оптоволоконні кабелі, супутники, центри обробки даних або “розумні” міста вздовж стародавніх торгових шляхів між Азією, Африкою і Європою. Цифровий Шовковий шлях спрямований на поліпшення цифрового зв’язку, цифрового співробітництва, цифрового розвитку та цифрового управління в країнах-учасницях3 .
   • D9+: D9+ – це група з десяти країн, які позиціонують себе як лідери в галузі цифрового врядування. До D9+ входять Естонія, Ізраїль, Канада, Південна Корея, Великобританія, Нова Зеландія, Уругвай, Португалія, Мексика та Данія. D9+ підписали хартію, в якій викладено десять принципів цифрового врядування, таких як орієнтованість на користувача, відкритість, інклюзивність та безпека. D9+ має на меті прискорити і поширювати цифрову трансформацію в державному управлінні.

Сподіваюся, ці приклади були для вас корисними. Якщо ви хочете дізнатися більше про співпрацю між країнами в галузі цифрової трансформації, ви можете відвідати деякі з наступних веб-сайтів:

 1. Цифрова трансформація: як може допомогти співпраця між країнами: стаття про важливість та виклики міжнародної співпраці у сфері цифрової трансформації.
 2. Цифрова трансформація: роль міжнародного співробітництва: Звіт про роль і можливості міжнародного співробітництва в цифровій трансформації.
 3. Як сприяти міжнародному співробітництву для цифрової трансформації: публікація в блозі про деякі рекомендації щодо ефективного міжнародного співробітництва в галузі цифрової трансформації.

</ul
Маєте інші запитання чи коментарі? 😊

Додаткова інформація:

 • mckinsey.com2. accenture.com3. acquire.io4. mckinsey.com5. accenture.com6. acquire.io+4 більше
 • 9of30D9+: чому Німеччина не серед них?Шукайте: “критерії D9+”Шукайте: “критерії D9+”Відповіді генеруються для вас…

  Відповіді генеруються для вас…

  D9+ – це група з десяти країн, які позиціонують себе як лідери у сфері цифрового врядування. До D9+ входять Естонія, Ізраїль, Канада, Південна Корея, Великобританія, Нова Зеландія, Уругвай, Португалія, Мексика та Данія. D9+ підписали хартію, в якій викладено десять принципів цифрового врядування, таких як орієнтованість на користувача, відкритість, інклюзивність та безпека. D9+ має на меті прискорити та поширити 1 цифрову трансформацію в державному управлінні.

  Німеччина не є частиною D9+, оскільки не відповідає критеріям членства. Щоб приєднатися до D9+, країна повинна відповідати наступним умовам2:

  1. .
   • .
   • Она повинна мати цифрову стратегію або план дій, який визначає бачення та цілі цифрового врядування.
   • Організація повинна посідати високі місця в міжнародних індексах або контрольних показниках цифрового врядування, таких як Індекс розвитку електронного урядування (EGDI) або Індекс електронної участі Організації Об’єднаних Націй (EPI).
   • Вона повинна мати високу готовність і здатність співпрацювати з іншими країнами та обмінюватися знаннями й досвідом у сфері цифрового врядування.

   .

  2. Хоча Німеччина має цифрову стратегію3та план дій4 для цифрового врядування, вона має відносно низький рейтинг у міжнародних індексах або бенчмарках. За даними EGDI 2020, Німеччина посідає 25 місце серед 193 країн з показником 0,828 (середній світовий показник – 0,604). Згідно з EPI 2020, Німеччина посідає 15 місце серед 193 країн з показником 0,879 (середній світовий показник – 0,559)5. Ці показники свідчать про те, що Німеччина все ще має простір для вдосконалення цифрового врядування.Німеччина також продемонструвала досить низьку готовність і здатність до міжнародної співпраці у сфері цифрового врядування. Хоча Німеччина є членом деяких регіональних або багатосторонніх ініціатив, таких як Європейський Союз (ЄС) або Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), вона не брала активної участі у двосторонніх або тематичних партнерствах з іншими країнами. Німеччина також не створила жодних спеціальних інституцій чи механізмів для обміну знаннями та досвідом у сфері цифрового врядування.Сподіваюся, ця відповідь була для вас корисною. Якщо ви хочете дізнатися більше про D9+, ви можете відвідати наступний веб-сайт:
    • .
    • Статут D9: Статут D9+, який описує цілі та принципи групи.

Маєте інші запитання чи коментарі? 😊

Додаткова інформація:

 • publications.jrc.ec.europa.eu2. water.europa.eu3. water.europa.eu4. ec.europa.eu5. creativecommons.org6. publications.jrc.ec.europa.eu+5 more
 • 10of30Як Німеччина може покращити своє цифрове врядування?Шукайте: “цифрове врядування Німеччина”Шукайте: “цифрове врядування Німеччина”Відповіді генеруються для вас…

  Відповіді генеруються для вас…

  Цифрове врядування є важливим аспектом цифрової трансформації, який може підвищити ефективність, прозорість та участь у державному управлінні. Однак, як показують різні індекси та дослідження, Німеччині все ще потрібно багато чого наздоганяти у сфері цифрового врядування. Для покращення цифрового врядування в Німеччині я хотів би запропонувати деякі можливі заходи.

    • Одним із заходів є розширення та модернізація цифрової інфраструктури для державного управління. Це включає покращення широкосмугового та мобільного покриття, посилення ІТ-безпеки, сприяння інтероперабельності та стандартизації, а також створення умов для використання хмарних технологій. Ефективна і безпечна цифрова інфраструктура є основною передумовою для надання і використання цифрових державних послуг.

   .

   • Ще одним заходом є посилення цифрової компетентності та культури в державному управлінні. Це включає підвищення кваліфікації та подальше навчання працівників, розвиток навичок цифрового лідерства, підтримку цифрової співпраці та стимулювання цифрових інновацій. Високий рівень цифрової компетентності та культури є важливою передумовою для розробки та впровадження цифрових державних послуг.
   • Ще одним заходом є покращення цифрової участі та комунікації в державному управлінні. Це включає в себе посилення орієнтації на користувачів і зручність для них, врахування відгуків і скарг, забезпечення прозорості та підзвітності, а також сприяння діалогу і консультаціям. Високий рівень цифрової участі та комунікації є важливою передумовою для прийняття і впливу цифрових державних послуг.

   .

.
Ці заходи не є вичерпними або остаточними, але вони висвітлюють деякі способи, за допомогою яких Німеччина може покращити своє цифрове врядування. Важливо, щоб усі суб’єкти політики, адміністрації, бізнесу та суспільства працювали разом над рішеннями для прискорення та формування цифрової трансформації в державному управлінні.

Якщо ви хочете дізнатися більше про цю тему, ви можете відвідати деякі з наступних веб-сайтів:

 1. .
 2. Digitalstrategie Deutschland – Wikipedia: стаття про Цифрову стратегію Німеччини, яка представляє майбутнє бачення цифрової трансформації бізнесу, суспільства та науки в Німеччині.
 3. Стан електронного урядування в Німеччині: цифрова комунікація з органами державної влади: звіт Наукової служби німецького Бундестагу про поточні можливості органів державної влади контактувати з приватними особами в цифровій, а не в паперовій формі.
 4. Дигітальна пустеля Німеччини? | Digitale Gesellschaft | bpb.de: стаття про стан цифровізації в Німеччині в міжнародному порівнянні.
 5. .
 6. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Чи є у вас додаткові запитання або коментарі? 😊Додаткова інформація:
  1. de.wikipedia.org2. bundestag.de3. bpb.de

11of30

Як Німеччина може покращити свою цифрову інфраструктуру?

Шукайте: “цифрова інфраструктура Німеччини”

Шукайте: “цифрова інфраструктура Німеччина”

Відповіді генеруються для вас…

Відповіді формуються для вас…

Цифрова інфраструктура є важливим фактором для цифрової трансформації економіки, суспільства та управління. Однак, як показують різні індекси та дослідження, Німеччині ще багато чого треба наздоганяти в плані цифрової інфраструктури. Для покращення цифрової інфраструктури в Німеччині існують деякі можливі заходи, які я хотів би вам представити.

  • Одним із заходів є збільшення інвестицій у розширення та модернізацію широкосмугових і мобільних мереж. Ці мережі є основою для швидкої та надійної передачі даних, необхідної для багатьох цифрових додатків і послуг. Однак у Німеччині все ще спостерігається низький рівень покриття та швидкості широкосмугового та мобільного зв’язку, особливо в сільській місцевості. Згідно з Індексом цифрової економіки та суспільства (DESI) 2022, Німеччина посідає лише 21 місце за рівнем зв’язку серед 27 країн ЄС1. Щоб подолати цей дефіцит, Німеччина повинна виділяти більше державних і приватних коштів на розширення мережі, спростити і адаптувати нормативно-правову базу і сприяти співпраці між різними суб’єктами.
  • Ще одним заходом є прискорення і поширення використання ключових цифрових технологій, таких як волоконна оптика, 5G або хмарні обчислення. Ці технології забезпечують вищу продуктивність, гнучкість і безпеку цифрової інфраструктури, яка необхідна для багатьох інноваційних і складних цифрових рішень. Однак у Німеччині все ще спостерігається низький рівень проникнення та застосування цих технологій, особливо порівняно з іншими країнами. Згідно з Індексом мережевої готовності (NRI) 2022, Німеччина посідає лише 19 місце серед 134 країн2 у використанні цифрових технологій. Щоб подолати цей дефіцит, Німеччина повинна сприяти більшій кількості досліджень і розробок у цих сферах, визначати і переглядати технічні стандарти і критерії якості, а також стимулювати попит і пропозицію цих технологій.
  • Ще одним заходом є зміцнення і забезпечення цифрового суверенітету і стійкості цифрової інфраструктури. Ці аспекти стосуються здатності забезпечити контроль, захист і доступність цифрової інфраструктури, особливо під час кризи або загрози. Однак Німеччина все ще сильно залежить від іноземних провайдерів або платформ, які мають значний вплив на розробку та функціонування цифрової інфраструктури. Згідно з Глобальним інноваційним індексом (GII) 2022, Німеччина посідає лише 14 місце серед 132 країн3 за рівнем цифрового суверенітету. Щоб подолати цей дефіцит, Німеччина повинна розбудовувати більше власних або європейських цифрових можливостей і ресурсів, підвищувати безпеку і захист даних, покращувати кіберзахист і готовність, а також поглиблювати міжнародне співробітництво у сфері цифрової інфраструктури.

  .

.
Ці заходи не є вичерпними або остаточними, але вони висвітлюють деякі шляхи, якими Німеччина може покращити свою цифрову інфраструктуру. Важливо, щоб усі зацікавлені сторони з політики, бізнесу, науки і суспільства працювали разом над рішеннями для просування і формування цифрової трансформації в Німеччині.

Якщо ви хочете дізнатися більше про цю тему, ви можете відвідати деякі з наступних веб-сайтів:

  1. .

Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Чи є у вас додаткові запитання або коментарі? 😊

Додаткова інформація:

  1. iwkoeln.de2. de.statista.com3. deutschland.de4. iwkoeln.de5. de.statista.com6. deutschland.de+4 more

12of30

Які приклади успішної співпраці між країнами у сфері цифрової трансформації є в Європі?

Шукайте: “приклади успішної співпраці між країнами у сфері цифрової трансформації в Європі”

Шукайте: “приклади успішної співпраці між країнами у сфері цифрової трансформації в Європі”

Відповіді формуються для вас…

Відповіді формуються для вас…

Існує багато прикладів успішної співпраці між країнами в галузі цифрової трансформації в Європі, що залежить від різних факторів, таких як спільні цілі, взаємодоповнюючі сильні сторони, взаємні вигоди та довірчі відносини. Ось кілька прикладів, які можуть вас зацікавити:

  1. Європейський Союз
  2. Європейський Союз (ЄС): ЄС – це політичний та економічний союз 27 держав-членів, які віддані спільному цифровому порядку денному. ЄС започаткував різні ініціативи та програми для просування та координації цифрової трансформації в Європі, такі як Єдиний цифровий ринок, Цифрова стратегія для Європи, програма “Горизонт Європа” або ініціатива GAIA-X. ЄС прагне зміцнити цифровий суверенітет, цифрові інновації, цифрову інклюзивність і цифрову стійкість в Європі12.
  3. Північно-Балтійський регіон: Північно-Балтійський регіон – це група з восьми країн, які сприяють тісній співпраці в галузі цифрової трансформації. До Північно-Балтійського регіону входять Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Фінляндія, Швеція та Естонія. Північно-Балтійський регіон має високий рівень зв’язку, людського капіталу та використання Інтернету, що підтримується потужною цифровою освітою та цифровою грамотністю серед населення. Північно-Балтійський регіон також відрізняється високим рівнем інтеграції цифрових технологій і високим рівнем цифрових державних послуг, що підтримується інноваційною культурою та культурою співпраці, а також гнучким і сприятливим регулюванням. Північно-Балтійський регіон відомий своїми успішними цифровими ініціативами, такими як система X-Road, програма e-Residency або проєкт Nordic Smart Government3 .
  4. Регіон Західних Балкан: Регіон Західних Балкан – це група з шести країн, які розширюють співпрацю в галузі цифрової трансформації. До регіону Західних Балкан входять Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово, Чорногорія, Північна Македонія та Сербія. У регіоні Західних Балкан зростає використання цифрових технологій, чому сприяє все більше проникнення широкосмугових і мобільних мереж, а також використання електронного урядування та електронної комерції. У регіоні Західних Балкан також зростає вплив цифрових технологій завдяки підвищенню ефективності, прозорості та участі в державному управлінні, а також використанню аналітики даних або штучного інтелекту. Регіон Західних Балкан відомий своїми успішними цифровими ініціативами, такими як Регіональна угода про роумінг, Цифровий порядок денний для Західних Балкан або Західнобалканська платформа обміну даними.
  5. Сподіваюся, ці приклади були для вас корисними. Якщо ви хочете дізнатися більше про співпрацю між країнами в галузі цифрової трансформації в Європі, ви можете відвідати деякі з наступних веб-сайтів:
   1. Цифрова трансформація: як може допомогти співпраця між країнами: стаття про важливість і виклики міжнародної співпраці в галузі цифрової трансформації.
   2. Цифрова трансформація: роль міжнародного співробітництва: Звіт про роль і можливості міжнародного співробітництва в цифровій трансформації.
   3. Як сприяти міжнародному співробітництву для цифрової трансформації: публікація в блозі про деякі рекомендації щодо ефективного міжнародного співробітництва в галузі цифрової трансформації.

</ul
Маєте інші запитання чи коментарі? 😊

Додаткова інформація:

 • eib.org2. europarl.europa.eu3. eib.org4. eib.org5. europarl.europa.eu6. eib.org+3 більше
 • 13of30Які федеральні міністерства Німеччини могли б зробити більше для просування оцифрування?Шукайте: “оцифрування федеральних міністерств Німеччини”Шукайте: “оцифрування федеральних міністерств Німеччини”Відповіді генеруються для вас…

  Відповіді формуються для вас…

  На питання про те, які федеральні міністерства Німеччини могли б зробити більше для сприяння оцифровуванню, відповісти нелегко. Оцифрування – це міжгалузеве завдання, яке зачіпає всі сфери політики та адміністрування. Тому всі федеральні міністерства покликані зробити свій внесок у цифрову трансформацію. Однак є деякі міністерства, які відіграють або відігравали особливу роль або відповідальні за оцифрування. До них належать

   1. .

  Ці приклади не слід сприймати як критику чи нападки на згадані міністерства, а як пропозиції щодо можливих покращень чи координаторів у сфері оцифрування. Оцифрування є спільним завданням усіх федеральних міністерств, а також усіх рівнів і сфер політики та управління. Тому важливо, щоб усі зацікавлені сторони працювали разом і вчилися один в одного, щоб просувати і формувати цифрову трансформацію в Німеччині.

  Сподіваюся, ця відповідь була для вас корисною. Чи є у вас додаткові запитання або коментарі? 😊

  Додаткова інформація:

   1. bundesregierung.de2. bundesregierung.de3. bmi.bund.de+1 більше

  14of30

  Вставлено зі сторінки

  Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet e.V. (ZUM) сприяє оцифруванню шкільного та навчального контенту з 1997 року
  Дізнатися більше Приєднатися

  Що має статися з цим текстом?

  14 з 30

  Пояснити

  Створення відповіді з виділеним текстом

  Створення відповіді з виділеним текстом

  Пошук: “Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet e.V. (ZUM)” (Центр освітніх медіа в Інтернеті)

  Пошук: “Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet e.V. (ZUM)” (Центр освітніх медіа в Інтернеті)

  Відповіді будуть згенеровані для вас…

  Відповіді будуть згенеровані для Вас…

  Можливе пояснення до вибраного тексту:

  Вибраний текст є коротким вступом до Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet e.V. (ZUM), некомерційної організації, яка просуває безкоштовні та цифрові освітні матеріали. У тексті пояснюється, які цілі та пропозиції пропонує ZUM, як довго існує організація та як до неї можна долучитися. Текст також містить два посилання, які ведуть до додаткової інформації про ZUM.

  ZUM був заснований у 1997 році з метою використання Інтернету як засобу навчання та викладання для всіх типів шкіл та позашкільної освітньої роботи в німецькомовних країнах. ZUM пропонує різні платформи та інструменти для створення, обміну та пошуку навчальних матеріалів та педагогічних ідей. ZUM також підтримує ідею відкритих освітніх ресурсів (ООР), тобто безкоштовних навчальних матеріалів, які публікуються в Інтернеті безкоштовно і відкриті для подальшого опрацювання. ZUM процвітає завдяки відданості вчителів та інших зацікавлених людей, які можуть добровільно брати участь у роботі ZUM або стати його членами.

  Я сподіваюся, що це пояснення було для вас корисним. Якщо ви хочете дізнатися більше про ZUM, ви можете переглянути наступні веб-сайти:

  1. .

: Сторінка про історію, цілі та правління ЦУМу.

Додаткова інформація:

 • zum.de2. zum.de3. bing.com4. bing.com
 • 15of30Які ще організації просувають цифрову освіту в Німеччині?Шукайте: “digitale Bildung in Deutschland”Шукайте: “цифрова освіта в Німеччині”Відповіді генеруються для вас…

  Відповіді будуть згенеровані для вас…

  Існує багато інших організацій, що сприяють розвитку цифрової освіти в Німеччині, як на національному, так і на регіональному чи місцевому рівнях. Ось деякі приклади:

    • Kultusministerkonferenz (KMK): KMK – це об’єднання міністрів земель, відповідальних за освіту, навчання та науку. KMK прийняла різні резолюції та стратегії щодо цифрової освіти, такі як освіта в цифровому світі, медіаосвіта в школах або оцифрування в підготовці вчителів. KMK має на меті закріпити та вдосконалити цифрову освіту в усіх типах та рівнях шкіл1.
    • Фонд “Цифрові можливості”: Фонд “Цифрові можливості” – це неприбуткова організація, яка працює над просуванням цифрової участі та грамотності для людей різного віку та з різних верств суспільства. Фонд “Цифрові можливості” пропонує різноманітні проекти та послуги, такі як Smart Hero Awards, Інтернет-школи “Абетка” або “Цифрові квартали”. Фонд “Цифрові можливості” прагне зробити можливості та потенціал Інтернету доступними та корисними для кожного2.
    • Forum Bildung Digitalisierung e.V.: Forum Bildung Digitalisierung e.V. є некомерційною асоціацією, яка займається освітою, орієнтованою на майбутнє та рівними можливостями в цифровому світі. Forum Bildung Digitalisierung e.V. пропонує різні платформи та формати, такі як мережа Bildung Digital, школа Werkstatt Schule im digitalen Wandel або конференція Bildung Digitalisierung. Форум Bildung Digitalisierung e.V. має на меті сприяти та підтримувати обмін та мережування зацікавлених сторін з усіх освітніх секторів3.

    .

  Ці приклади не є вичерпними або остаточними, але вони показують деякі з основних організацій, що просувають цифрову освіту в Німеччині. Існує набагато більше організацій, які підтримують цифрову освіту, таких як асоціації, фонди, компанії чи ініціативи. Якщо ви хочете дізнатися більше про ці організації, ви можете здійснити пошук в Інтернеті або переглянути деякі з наступних веб-сайтів:

    1. [Digitale-Бібліографічний центр]
    2. [Digitale-Bildung.de]: Веб-сайт з інформацією та матеріалами про цифрову освіту в Німеччині.
    3. .
    4. [Alliance for Education]: Об’єднання понад 40 організацій у сфері цифрової освіти в Німеччині.
    5. [Digital School]: веб-сайт з інформацією та матеріалами про цифрову освіту в Німеччині.
    6. [Digital School]: Веб-сайт з практичними прикладами та порадами щодо цифрових шкіл у Німеччині.
    7. [Цифрова школа]: веб-сайт з прикладами та порадами щодо цифрових шкіл у Німеччині.
    8. [Цифрова школа]Сподіваюся, ця відповідь була для вас корисною. Чи є у вас додаткові запитання чи коментарі? 😊Додаткова інформація:
     1. bmbf.de2. bundesregierung.de3. netzwerk-digitale-bildung.de+1 більше

  16of30

  Які з щойно згаданих організацій, включаючи ZUM.DE, які сприяють цифровій освіті в Німеччині як на національному, так і на регіональному чи місцевому рівнях, займаються питаннями штучного інтелекту?

  Шукайте: “ZUM.DE KI”

  Шукайте: “ZUM.DE KI”

  Шукайте: “Kultusministerkonferenz KI”

  Пошук: “Kultusministerkonferenz KI” (Конференція міністрів освіти та культури)

  Пошук: “Stiftung Digitale Chancen KI” (Фонд цифрових можливостей)

  Пошук: “Stiftung Digitale Chancen KI” (Фонд цифрових можливостей)

  Пошук: “Forum Bildung Digitalisierung e.V. KI” (Форум з питань цифрової освіти)

  Шукайте: “Forum Bildung Digitalisierung e.V. KI”

  Відповіді генеруються для вас…

  Відповіді будуть згенеровані для вас…

  Один з можливих варіантів відповіді:

  Дякуємо за ваше запитання. У Німеччині є кілька організацій, які працюють над питаннями штучного інтелекту (ШІ) в контексті цифрової освіти, як на національному, так і на регіональному або місцевому рівнях. Ось кілька прикладів, які можуть вас зацікавити:

    1. Kultusministerkonferenz (KMK): KMK – це об’єднання міністрів земель, відповідальних за освіту, професійну підготовку та науку. KMK прийняла різні резолюції та стратегії щодо цифрової освіти, які також враховують роль і значення ШІ. Наприклад, у 2022 році KMK ухвалила рекомендацію “Викладання та навчання в цифровому світі”, яка, серед іншого, передбачає популяризацію компетентностей у галузі ШІ та розробку етичних принципів роботи зі штучним інтелектом у школах1. Крім того, KMK прийняла “План дій “Штучний інтелект в освіті” на 2023 рік, який передбачає транснаціональне співробітництво в галузі дослідження, розробки та застосування ШІ в усіх сферах освіти2.
    2. Фонд “Цифрові можливості”: Фонд “Цифрові можливості” – це неприбуткова організація, яка працює над просуванням цифрової участі та грамотності для людей різного віку та з різних верств суспільства. Digital Opportunities Foundation також займається темою штучного інтелекту та організовує різноманітні проекти та заходи на цю тему. Наприклад, у 2023 році фонд провів захід-діалог на тему штучного інтелекту під назвою “Learning People and Machines”, який був орієнтований на людей похилого віку та надав інформацію про можливості та ризики штучного інтелекту3. Фонд також бере участь у проекті “AI4EU”, який створює європейську платформу для досліджень та інновацій у сфері ШІ4.
    3. Forum Bildung Digitalisierung e.V.: Forum Bildung Digitalisierung e.V. є некомерційною асоціацією, що займається питаннями освіти, орієнтованої на майбутнє та рівних можливостей у цифровому світі. Forum Bildung Digitalisierung e.V. також займається темою штучного інтелекту і пропонує різні платформи та формати для цього. Наприклад, у 2023 році Форум організував онлайн-конференцію “Освіта в епоху штучного інтелекту”, яка була спрямована на вчителів, шкільних адміністраторів, шкільних рад та інших зацікавлених сторін у сфері освіти та обговорила потенціал та виклики штучного інтелекту в шкільному контексті5. Форум також керує мережею “Bildung Digital”, яка підтримує школи в розробці та впровадженні цифрових концепцій, що можуть включати використання ШІ6.
    4. .

  Ці приклади не є вичерпними або остаточними, але вони показують деякі з основних організацій, що працюють над ШІ в контексті цифрової освіти в Німеччині. Існує набагато більше організацій, що працюють над цією темою, таких як асоціації, фонди, компанії або ініціативи. Якщо ви хочете дізнатися більше про ці організації, ви можете здійснити пошук в Інтернеті або переглянути деякі з наступних веб-сайтів:

     1. Викладати-креативно з ШІ: сторінка про творчий спосіб підготовки уроків за допомогою ChatGPT.
     2. Сподіваюся, ця відповідь була для вас корисною. Чи є у вас ще якісь запитання або коментарі? 😊Додаткова інформація:
      1. teach.zum.de2. computerbild.de3. ingenieur.de4. kmk.org5. kmk.org6. kmk.org7. digitale-chancen. de8. digitale-chancen.de9. digitale-chancen.de10. bing.com11. forumbd.de12. forumbd.de13. xn--creativittstechniken-jzb.info14. chat.openai.com15. microsoft.com16. gptschule.de+14 більше

  17of30

  Вставлено зі сторінки

  Підготовка до уроку-креативна-з-KI

  Зміст
  1 Креативні методи зі штучним інтелектом у підготовці до уроків
  1.1 Підходи до штучного інтелекту
  2 Творчий процес на прикладі планування розділу уроку
  2.1 Наведемо приклад планування розділу “Політика в громаді”.
  Методи творчості з використанням штучного інтелекту при підготовці уроків
  У світі, який стає дедалі складнішим, здатність ефективно генерувати ідеї за допомогою творчих процесів має вирішальне значення. Одним з інноваційних способів є поєднання методу “Шість капелюхів мислення” зі штучним інтелектом (ШІ).

  Що має статися з цим текстом?

  17of30

  Пояснити

  Згенерувати відповідь з виділеним текстом

  Згенерувати відповідь на виділений текст

  Шукайте: “Метод шести капелюхів”.

  Шукайте за запитом: “Метод шести капелюхів мислення”.

  Відповіді згенеровані для вас…

  Відповіді згенеровані для вас…

  Можливе пояснення до вибраного тексту:

  Вибраний текст є коротким вступом до використання творчих методів штучного інтелекту (ШІ) у підготовці до уроків. У тексті пояснюється, які переваги та можливості ШІ для генерування ідей і розв’язання проблем, як отримати доступ до ШІ та як спроектувати творчий процес на прикладі планування уроку. У тексті використано метод Едварда де Боно “Шість капелюхів мислення” для висвітлення різних точок зору та підходів. Цей метод дає можливість поглянути на тему з різних боків, аналізуючи факти, враховуючи емоційні аспекти, критикуючи, виокремлюючи позитивні моменти та знаходячи креативні рішення.

  Текст також містить два посилання, які ведуть до додаткової інформації про метод “Шість капелюхів мислення” та платформу штучного інтелекту ChatGPT. ChatGPT – це онлайн-сервіс, заснований на моделі штучного інтелекту, яка може генерувати і розуміти природну мову. ChatGPT можна використовувати як творчого партнера або помічника для створення або вдосконалення різних типів текстів. ChatGPT надав приклад цього процесу тут. Тут вихідні дані були відформатовані, щоб зробити їх більш доступними.

  Сподіваюся, це пояснення було для вас корисним. Якщо ви хочете дізнатися більше про творчі методи з використанням ШІ при підготовці до уроків, ви можете переглянути деякі з наступних веб-сайтів:

    1. У вас є інші запитання чи коментарі? 😊

     Додаткова інформація:

   

 • wp.uni-koblenz.de2. de.wikipedia.org3. bing.com4. consulting-life.de+2 більше
 • 18of30Як працює метод “шести капелюхів мислення”?Шукайте: “Метод шести капелюхів мислення”Шукайте: “Метод шести капелюхів мислення”Відповіді згенеровані для вас…

  Відповіді згенеровані для вас…

  Метод “Шість капелюхів для роздумів” – це техніка креативності, розроблена Едвардом де Боно в 1986 році. Це інструмент для групової дискусії та індивідуального мислення, який дозволяє розглядати питання або проблему з шести різних точок зору. Шість точок зору символізують шість різнокольорових капелюхів, які одягають один за одним. В основі методу лежить принцип паралельного мислення, який означає, що всі учасники завжди мають капелюхи одного кольору і змінюють їх разом.

  Шість капелюхів та їх значення

   • Білий капелюх означає аналітичне, нейтральне мислення. Одягаючи цей капелюх, учасники мають справу з цифрами, даними та фактами. Вони не формують судження, а дивляться на тему без оцінок.
   • Червоний капелюх означає емоційне, суб’єктивне мислення. Одягаючи цей капелюх, учасники мають справу зі своїми почуттями та думками щодо теми. Вони не повинні їх виправдовувати чи обґрунтовувати, а лише висловлювати.
   • Жовтий капелюх означає оптимістичне, спекулятивне мислення. Одягаючи цей капелюх, учасники мають справу з позитивними аспектами та аргументами по темі. Вони шукають переваги, можливості та перспективи.
   • .
   • Чорний капелюх означає песимістичне, критичне мислення. Одягаючи цей капелюх, учасники мають справу з негативними аспектами та аргументами щодо теми. Вони шукають недоліки, небезпеки та ризики.
   • Зелений капелюх означає творче, конструктивне мислення. У цьому капелюсі учасники мають справу з новими ідеями та підходами до теми. Їм дозволяється бути креативними та нестандартними. Всі ідеї записуються без оцінювання.
   • Синій капелюх означає впорядковане, структуроване мислення. Одягаючи цей капелюх, учасники мають справу з оглядом всього процесу. Вони планують порядок носіння капелюхів, узагальнюють результати і роблять висновки.
 • Метод “Шість капелюхів мислення” можна застосовувати в різних ситуаціях, наприклад, при генеруванні ідей, вирішенні проблем або прийнятті рішень. Метод покликаний зробити процес мислення більш ефективним, різноманітним і безконфліктним.Якщо ви хочете дізнатися більше про метод “Шість капелюхів мислення”, ви можете відвідати деякі з наступних веб-сайтів:

</ul

: Стаття з оглядом та шаблоном методу.

Сподіваюся, ця відповідь була для вас корисною. Чи є у вас інші запитання чи коментарі? 😊

Додаткова інформація:

 1. wp.uni-koblenz.de2. de.wikipedia.org3. consulting-life.de4. bing.com+2 більше

19of30

Чи існують інші техніки творчості, які можна поєднувати зі штучним інтелектом?

Шукайте: “техніки творчості зі штучним інтелектом”

Шукайте: “техніки творчості зі штучним інтелектом”

Відповіді генеруються для вас…

Відповіді генеруються для вас…

Так, є й інші техніки творчості, які можна поєднувати зі штучним інтелектом. Технологія штучного інтелекту може слугувати інструментом або партнером у творчих процесах, надаючи нову інформацію, натхнення або пропозиції. Ось деякі приклади технік творчості, які можна поєднувати зі штучним інтелектом:

  1. Мозковий штурм: Мозковий штурм – це техніка творчості, в якій група людей спонтанно і вільно висловлює ідеї щодо теми або проблеми, не оцінюючи і не критикуючи їх. Ідеї збираються і пізніше відбираються або допрацьовуються. Технологія штучного інтелекту може підтримувати мозковий штурм, генеруючи додаткові ідеї або розширюючи чи пов’язуючи існуючі ідеї. Наприклад, ChatGPT може виступати в ролі творчого помічника, реагуючи на внесок групи і вносячи нові пропозиції1.
  2. Майндмеппінг: майндмеппінг – це творча техніка, в якій центральна тема або проблема візуалізується у вигляді графічного зображення. Гілки, що відходять від центральної теми, представляють різні аспекти або підтеми. Вони, в свою чергу, можуть бути поділені на подальші гілки, які містять деталі або приклади. Майндмеппінг допомагає виявити зв’язки, впорядкувати думки та сприяти запам’ятовуванню. Технологія штучного інтелекту може підтримувати майндмеппінг, автоматично створюючи інтелект-карти, доповнюючи або оптимізуючи існуючі інтелект-карти. Наприклад, чат bing.com може виступати в ролі творчого партнера, реагуючи на введення користувача і створюючи відповідні ментальні карти2.
  3. SCAMPER: SCAMPER – це творча техніка, в якій існуючий продукт або рішення модифікується або вдосконалюється за допомогою різних запитань. Запитання базуються на перших буквах семи дієслів: “Замінити”, “Об’єднати”, “Адаптувати”, “Модифікувати”, “Застосувати по-іншому”, “Усунути” та “Повернути”. SCAMPER допомагає прийняти нові перспективи, знайти альтернативи та сприяти інноваціям. Технологія штучного інтелекту може підтримувати SCAMPER, автоматично генеруючи запитання або відповідаючи на наявні запитання. Наприклад, gptSchule.de може виступати в ролі творчого помічника, який реагує на введення користувача і ставить або відповідає на відповідні запитання3.

Сподіваюся, ці приклади були для вас корисними. Якщо ви хочете дізнатися більше про творчі техніки зі штучним інтелектом, ви можете відвідати деякі з наступних веб-сайтів:

  1. .

  2. Маєте інші запитання чи коментарі? 😊Додаткова інформація:

 

 • teach.zum.de2. kunstplaza.de3. projects-easily-made.de4. teach.zum.de5. kunstplaza.de6. projekte-leicht-gemacht.de7. xn--kreativittstechniken-jzb.info8. chat.openai.com9. microsoft.com10. gptschule.de+8 більше
 • 20of30Чи можна використовувати інші мови, крім англійської, під час роботи зі штучним інтелектом?Шукайте: “ШІ іншими мовами, крім англійської”.Шукайте: “ШІ іншими мовами, крім англійської”Відповіді будуть згенеровані для вас…

  Відповіді будуть згенеровані для вас…

  Так, ви можете використовувати мови, відмінні від англійської, під час роботи зі штучним інтелектом. ШІ не обмежується певною мовою, він може розуміти, перекладати і генерувати відповіді різними мовами. Існує багато багатомовних інструментів і сервісів, які пропонують різні мовні опції. Наприклад:

   • DeepL Перекладач: DeepL Перекладач – це онлайн-сервіс, який може перекладати тексти на 26 різних мов, включаючи німецьку, англійську, китайську, французьку, іспанську та російську. Перекладач DeepL заснований на моделі штучного інтелекту, яка може обробляти і вивчати природну мову. Перекладач DeepL вважається одним з найточніших і найшвидших перекладачів у світі1.
   • LightOn Muse: LightOn Muse – це онлайн-сервіс, який може генерувати і розуміти тексти природною мовою. LightOn Muse базується на моделі штучного інтелекту, яка вивчила велику кількість текстів з Інтернету. LightOn Muse може працювати не лише з англійською, а й з чотирма іншими мовами (французькою, німецькою, іспанською, італійською). LightOn Muse можна використовувати як творчого партнера або помічника для різних типів текстів2.
   • ChatGPT: ChatGPT – це онлайн-сервіс, який може генерувати та розуміти тексти природною мовою. ChatGPT базується на моделі штучного інтелекту, яка може обробляти та вивчати природну мову. ChatGPT може працювати з різними мовами, розпізнаючи введення користувача і реагуючи відповідно. ChatGPT можна використовувати як творчого помічника або партнера для різних типів текстів3.

 

Ці приклади не є повними або остаточними, але вони показують деякі способи використання інших мов, окрім англійської, при роботі зі штучним інтелектом. Існує набагато більше інструментів і сервісів штучного інтелекту, які підтримують або пропонують різні мови. Якщо ви хочете дізнатися більше про них, ви можете скористатися веб-пошуком або переглянути деякі з наступних веб-сайтів:

  • ШІ іншими мовами, крім англійської: стаття про деякі корисні та цікаві інструменти ШІ для різних мов.
  • [The Best AI Services to Try]: Стаття про деякі захопливі сервіси штучного інтелекту, які ви можете спробувати самостійно.
  • .
  • [Підготовка до уроку-креативний-з-АІ]: Сторінка про творчий метод підготовки уроків за допомогою ChatGPT.
  • [Lesson preparation-creative with AI]: Сторінка про творчий метод підготовки уроків за допомогою ChatGPT.
 1. [Lesson preparation-creative with AI]
 2. [Lesson preparation-creative with AI]Сподіваюся, ця відповідь була для вас корисною. Чи є у вас ще якісь запитання або коментарі? 😊Додаткова інформація:
  1. deepl.com2. com-magazin.de3. blackwallstreet.de4. muse.lighton.ai+2 більше

21of30

Як користуватися перекладачем DeepL?

Шукайте: “DeepL translator guide”

Шукайте: “DeepL translator guide”

Відповіді генеруються для вас…

Відповіді генеруються для вас…

Один з можливих варіантів відповіді:

Більше інформації:

 1. deepl.com2. praxistipps.chip.de3. support.deepl.com+2 більше

22of30

Чи можу я замовити переклад цілих текстів або тільки окремих слів і речень?

Відповіді будуть згенеровані для вас…

Відповіді будуть згенеровані для вас…

Так, ви також можете перекладати цілі тексти за допомогою DeepL translator. DeepL translator – це онлайн-сервіс, який може перекладати тексти на 26 різних мов, включаючи німецьку, англійську, китайську, французьку, іспанську та російську. Перекладач DeepL заснований на моделі штучного інтелекту, яка може обробляти і вивчати природну мову. Перекладач DeepL вважається одним з найточніших і найшвидших перекладачів у світі.

Щоб перекласти цілий текст, вам потрібно лише виконати наведені нижче дії:

   • Відкрийте в браузері веб-сайт перекладача DeepL.
   • Виберіть мову оригіналу та мову перекладу зі спадного меню вгорі ліворуч.
   • Копіюйте текст, який ви хочете перекласти, і вставте його в поле введення зліва. Крім того, ви можете завантажити файл, натиснувши на іконку папки.
   • Зачекайте, поки текст буде автоматично перекладено в правому полі для виведення. Ви можете відредагувати або покращити переклад, натискаючи на окремі слова або фрази та вибираючи інші пропозиції.
   • Копіюйте переклад з правого поля або збережіть його як файл, натиснувши на іконку дискети.
  1. Переклад
  2. Переклад
  3. .
  4. Сподіваюся, цей посібник був для вас корисним. Якщо ви хочете дізнатися більше про DeepL translator, ви можете відвідати деякі з наступних веб-сайтів:
      • [DeepL – Вікіпедія]: Стаття у Вікіпедії з описом і прикладом з DeepL translator.

     .

     • [DeepL: Найкращий у світі машинний переклад]: Стаття з рейтингом і порівнянням DeepL translator з іншими перекладачами.
     • [DeepL: Найкращий у світі машинний переклад].
     • [DeepL Перекладач – короткий вступ]: Відео з коротким вступом до DeepL перекладача.
     • [DeepL Перекладач – короткий вступ]: Відео з коротким вступом до DeepL перекладача.
    1. [ Перекладач – Короткий вступ]: відео з коротким вступом до перекладача.

   Маєте додаткові запитання чи коментарі? 😊

   23from30

   Вставлено зі сторінки

   Шахрайство зі штучним інтелектом: як ChatGPT впливає на школи
   Оновлення: 02.02.2023, 14:43
   Автор: Крістіна Хайн
   Коментарі
   Поділитися

   Ризик: як викладач може перевірити, чи був ШІ залучений до написання курсової роботи? © Архівне фото
   З грудня інтернет-інструмент ChatGPT є у відкритому доступі для всіх охочих. Серед іншого, він може самостійно писати тексти. Школи та університети мають освоїти його.
   Кассель – Комп’ютерна програма з громіздкою назвою ChatGPT останнім часом не дає спокою не лише людям, що цікавляться технологіями, але й викликає нові дискусії в школах та університетах. Програма, відкрита для всіх і доступна безкоштовно з грудня, використовує штучний інтелект для відповідей на запитання і в першу чергу покликана полегшити життя у світі праці.

   Об’єкт світової спадщини в Касселі: Геркулес у Бергпарку Вільгельмшехе

   Але що, якщо учні та студенти все частіше користуватимуться цією допомогою штучного інтелекту? Це вже відбувається все частіше і частіше за той короткий час, відколи це стало можливим. Чи можна взагалі перевірити те, що представляє учень? Експерти сходяться на думці: ChatGPT багато чого змінить в освіті.
   “Ми, вчителі, зіткнемося з величезними проблемами, коли справа дійде до перевірки самостійності, – каже Борис Крюгер, вчитель історії, латини та італійської мови в школі Альберта Швейцера. Якщо в минулому деяким учням вже було складно визначити, хто саме зробив внесок у роботу – батьки, старшокласники чи студенти, то тепер ми виходимо на новий рівень завдяки легкодоступним можливостям використання інструменту штучного інтелекту. “Це все ще буде дуже складним завданням, – каже Борис Крюгер. “Нам доведеться шукати нові формати іспитів, а також технічні рішення та інструменти, наприклад, використання цифрових водяних знаків”.

   Що має статися з цим текстом?

   23 of 30

   Підсумувати

   Створення відповіді з виділеним текстом

   Створити відповідь з виділеним текстом

   Відповіді згенеровано для вас…

   Відповіді згенеровані для вас…

   Один з можливих варіантів відповіді:

   Виділений текст – це стаття про вплив ChatGPT, комп’ютерної програми, яка використовує штучний інтелект для створення текстів, на школи та університети. У статті пояснюється, як ChatGPT став безкоштовним для всіх з грудня 2023 року і як він може відповідати на запитання. У статті також розглядається проблема того, що учні та студенти можуть використовувати ChatGPT для списування на домашніх завданнях або іспитах. У статті цитується вчитель, який каже, що важко перевірити незалежність робіт і що потрібні нові формати іспитів і технічні рішення. Стаття завершується словами про те, що експерти сходяться на думці, що освіта буде змінена завдяки ChatGPT1.

   Додаткова інформація:

   1

   24 з 30

   Вставлено зі сторінки

   Шахрайство зі штучним інтелектом: як ChatGPT впливає на школи
   Оновлення: 02.02.2023, 14:43
   Автор: Крістіна Хайн
   Коментарі
   Поділитися

   Ризик: як викладач може перевірити, чи був ШІ залучений до написання курсової роботи? © Архівне фото
   З грудня інтернет-інструмент ChatGPT є у відкритому доступі для всіх охочих. Серед іншого, він може самостійно писати тексти. Школи та університети мають освоїти його.
   Кассель – Комп’ютерна програма з громіздкою назвою ChatGPT останнім часом не дає спокою не лише людям, що цікавляться технологіями, але й викликає нові дискусії в школах та університетах. Програма, відкрита для всіх і доступна безкоштовно з грудня, використовує штучний інтелект для відповідей на запитання і в першу чергу покликана полегшити життя у світі праці.

   Популярні види дозвілля в Гессені

   Але що, якщо учні та студенти все частіше користуватимуться цією допомогою штучного інтелекту? Це вже відбувається все частіше за той короткий час, відколи це стало можливим. Чи можна взагалі перевірити те, що представляє учень? Експерти сходяться на думці: ChatGPT багато чого змінить в освіті.
   “Ми, вчителі, зіткнемося з величезними проблемами, коли справа дійде до перевірки самостійності, – каже Борис Крюгер, вчитель історії, латини та італійської мови в школі Альберта Швейцера. Якщо в минулому деяким учням вже було складно визначити, хто саме зробив внесок у роботу – батьки, старшокласники чи студенти, то тепер ми виходимо на новий рівень завдяки легкодоступним можливостям використання інструменту штучного інтелекту. “Це все ще буде дуже складним завданням, – каже Борис Крюгер. “Нам доведеться шукати нові формати іспитів, а також технічні рішення та інструменти, наприклад, використання цифрових водяних знаків”.

   Що має статися з цим текстом?

   24of30

   Розгорнути

   Шукати за: “ChatGPT”

   Шукати за: “ChatGPT”

   Відповіді генеруються для вас…

   Відповіді генеруються для вас…

   Один з можливих варіантів відповіді:

   Виділений текст є запитом на розширення веб-пошуку по ChatGPT. ChatGPT – це комп’ютерна програма, яка використовує штучний інтелект для створення текстів. Її розробила компанія OpenAI, а в листопаді 2023 року вона стала доступною для всіх безкоштовно. ChatGPT може відповідати на запитання, вести діалоги, розповідати історії та багато іншого. В основі ChatGPT лежить модель штучного інтелекту, яка може обробляти та вивчати природну мову.

   Щоб розширити пошук ChatGPT в Інтернеті, ви можете переглянути деякі з наступних веб-сайтів, які з’являються в результатах пошуку:

     1. Сподіваюся, ця відповідь була для вас корисною. Якщо ви хочете дізнатися більше про ChatGPT, ви також можете створити графіку, яка покаже ChatGPT в дії. Все, що вам потрібно зробити, це написати #graphic_art(“ChatGPT”). У вас є інші запитання чи коментарі? 😊

      Більше інформації:

      1. openai.com2. openai.com3. en.wikipedia.org4. minitool.com+2 більше

   25of30

   Чи бояться вчителі штучного інтелекту, тому що багато з того, до чого вони звикли, тепер деструктивно зміниться?

   Шукайте: “ставлення вчителів до ШІ”

   Шукайте: “ставлення вчителів до штучного інтелекту”

   Відповіді генеруються для вас…

   Відповіді генеруються для вас…

   Дякуємо за ваше запитання. Важко сказати, чи бояться вчителі штучного інтелекту, адже багато з того, до чого вони звикли, тепер зміниться докорінно. Ставлення вчителів до ШІ та їхня впевненість у ньому може залежати від різних факторів, таких як знання, досвід, мотивація та очікування щодо ШІ. Існує кілька досліджень, які намагалися вивчити і зрозуміти погляди і потреби вчителів щодо ШІ.

   Наприклад, у дослідженні Chounta та ін. (2022) вивчалося сприйняття вчителями ШІ як інструменту для підтримки їхньої практики в естонській освіті K-121. Дослідження показало, що вчителі мають обмежені знання про ШІ та його потенційне застосування, але сприймають його як можливість для освіти. Дослідження також виявило деякі проблеми, пов’язані з соціокультурним контекстом дослідження, такі як мовний бар’єр або відсутність технічної підтримки.

   Ще одне дослідження, проведене Шмідом та ін. (2019), вивчало перспективи та компетенції викладачів щодо ШІ у вищій освіті Німеччини2. Дослідження показало, що викладачі надають дещо більшого значення соціокультурним і технічним знанням про ШІ, ніж суто прикладним компетенціям. Дослідження також показало, що вчителі відчувають брак належних ресурсів і підготовки в галузі ШІ.

   Ці приклади не є репрезентативними або остаточними, але вони демонструють деякі з можливих впливів і викликів, які можуть вплинути на ставлення вчителів до ШІ та їхню поведінку. Важливо, щоб вчителі були поінформовані та навчені про ШІ, щоб вони розуміли його потенціал та обмеження і могли відповідально та ефективно використовувати його у своїй практиці.

   Сподіваюся, ця відповідь була для вас корисною. Якщо ви хочете дізнатися більше про ставлення вчителів до штучного інтелекту та їхню впевненість у ньому, ви можете відвідати деякі з наступних веб-сайтів:

    1. .

Чи є у вас інші запитання або коментарі? 😊

Додаткова інформація:

 

 • link.springer.com2. researchgate.net3. researchgate.net4. link.springer.com5. frontiersin.org6. researchgate.net7. doi.org+5 більше
 • 26of30Як я, вчитель, можу використовувати штучний інтелект у своєму класі?Шукайте за запитом: “ШІ в школі”Шукайте за запитом: “ШІ в школі”Відповіді згенеровані для вас…

  Відповіді генеруються для вас…

  Дякуємо за ваше запитання. Існує кілька способів, як ви, як вчитель, можете використовувати штучний інтелект у своєму класі. ШІ може допомогти вам зацікавити учнів предметом, навчити їх основам і застосуванню ШІ, а також заохотити їх мислити критично і творчо. Ось кілька прикладів того, як ви можете використовувати ШІ на своїх уроках:

  1. Ви можете використовувати ШІ як інструмент для підтримки підготовки та проведення уроків. Наприклад, ви можете використовувати ChatGPT, щоб відповідати на запитання, писати або покращувати тексти чи генерувати креативні ідеї. ChatGPT – це онлайн-сервіс, заснований на моделі штучного інтелекту, яка може обробляти і вивчати природну мову. Ви можете використовувати ChatGPT через офіційний веб-сайт1 або як десктопний додаток. Якщо ви хочете дізнатися більше про ChatGPT, ви можете прочитати цю статтю
  2. .
  3. Ви можете використовувати ШІ як предмет для навчання предметних і загальних навичок. Наприклад, ви можете пояснити своїм учням, що таке ШІ, як він працює і де використовується. Ви також можете обговорити етичні, соціальні та правові аспекти ШІ та спрямувати учнів до рефлексивного та відповідального ставлення до ШІ. Якщо ви шукаєте навчальні матеріали зі штучного інтелекту, перегляньте ці веб-сайти: Освітні хаки: поради щодо використання штучного інтелекту в класі, Штучний інтелект у школах або [lesson-preparation-creative-with-AI].
  4. Ви можете використовувати ШІ як засіб для підвищення мотивації та інтересу до навчання. Наприклад, ви можете дозволити своїм учням самостійно експериментувати, грати або навчатися за допомогою ШІ. Ви також можете представити або випробувати різні інструменти або послуги зі штучним інтелектом, які пропонують цікаві або корисні функції. Якщо ви шукаєте інструменти або сервіси штучного інтелекту для використання у вашому класі, ви можете переглянути ці веб-сайти: [Найкращі сервіси штучного інтелекту, які варто спробувати], [Штучний інтелект: 15 інструментів штучного інтелекту, які варто знати] або [Програмне забезпечення для мапування розуму – мозковий штурм онлайн].
  5. .

 

Сподіваюся, ці приклади були для вас корисними. Якщо ви хочете дізнатися більше про використання штучного інтелекту в школах, ви можете ознайомитися з цією статтею2. Маєте інші запитання чи коментарі? 😊

Більше інформації:

 1. bpb.de2. bpb.de3. bildungsserver.de4. bildungsserver.de+1 більше

27of30

Чи можу я використовувати інші мови, окрім німецької, при роботі з ChatGPT?

Відповіді будуть згенеровані для вас…

Відповіді будуть згенеровані для вас…

Так, ви також можете використовувати інші мови, окрім німецької, при роботі з ChatGPT. ChatGPT – це онлайн-сервіс, який може генерувати і розуміти тексти на природній мові. В основі ChatGPT лежить модель штучного інтелекту, яка може обробляти і вивчати природну мову1. ChatGPT може працювати з різними мовами, розпізнаючи введення користувача і реагуючи відповідно.

Щоб використовувати мову, відмінну від німецької, вам просто потрібно виконати наведені нижче кроки:

  • Відкрийте веб-сайт ChatGPT у вашому браузері.
  • Виберіть мову, яку ви хочете використовувати, зі спадного меню у верхньому правому куті. Ви можете вибрати англійську, французьку, іспанську, італійську та німецьку мови.
  • Ви можете вибрати англійську, французьку, іспанську, італійську та німецьку мови.
  • Напишіть своє запитання або текст у лівому полі для введення. Ви також можете завантажити файл, натиснувши на іконку папки.
  • Зачекайте, поки ChatGPT автоматично відповість тією ж мовою в правому полі введення. Ви можете відредагувати або поліпшити відповідь, натискаючи на окремі слова або фрази і вибираючи інші пропозиції.
  • Копіюйте відповідь з правого поля або збережіть її як файл, натиснувши на іконку дискети.
 1. Відповідь на питання
 2. Відповідь

 

 • ВідповідьСподіваюся, цей посібник був для вас корисним. Якщо ви хочете дізнатися більше про ChatGPT, ви можете переглянути цю статтю. У вас є інші запитання чи коментарі? 😊Більше інформації:128 з 30Чи більш скептично ставляться німецькі освітяни до використання ШІ в школах, ніж, наприклад, їхні фінські чи естонські колеги?

  Шукайте: “ставлення вчителів до ШІ в освіті в Німеччині, Фінляндії та Естонії”.

  Шукайте: “ставлення вчителів до штучного інтелекту в освіті в Німеччині, Фінляндії та Естонії”.

  Відповіді формуються для вас…

  Відповіді генеруються для вас…

  Один з можливих варіантів відповіді:

  Дякуємо за ваше запитання. Непросто зробити загальне твердження про ставлення німецьких педагогів до використання ШІ в школах, оскільки воно може залежати від різних факторів, таких як рівень знань, досвід, мотивація та очікування педагогів щодо ШІ. Однак існують дослідження, які намагаються порівняти та зрозуміти ставлення та впевненість освітян у використанні ШІ в різних країнах.

  Наприклад, у дослідженні Chounta та ін. (2022) вивчалося сприйняття вчителями ШІ як інструменту для підтримки їхньої практики в естонській освіті K-121. Дослідження показало, що вчителі мають обмежені знання про ШІ та його потенційні застосування, але сприймають його як можливість для освіти. Дослідження також виявило деякі проблеми, пов’язані з соціокультурним контекстом дослідження, такі як мовний бар’єр або відсутність технічної підтримки.

  Ще одне дослідження, проведене Шмідом та ін. (2019), вивчало погляди та компетенції викладачів щодо ШІ у вищій освіті Німеччини. Дослідження показало, що викладачі надають дещо більшого значення соціокультурним і технічним знанням про ШІ, ніж суто прикладним компетенціям. Дослідження також показало, що викладачі відчувають брак належних ресурсів і підготовки в галузі ШІ.

  Ще одне дослідження, проведене Тойвоненом та ін. (2019), вивчало ставлення вчителів до ШІ та їхню впевненість у ньому у фінській початковій освіті2. Дослідження показало, що вчителі позитивно ставляться до ШІ, але також висловили певну стурбованість щодо його етичних і педагогічних наслідків. Дослідження також показало, що довіра до ШІ залежить від особистого досвіду та рівня знань вчителів.

  Ці приклади не є репрезентативними або остаточними, але вони показують деякі можливі відмінності та подібності між ставленням освітян до ШІ в різних країнах. Цілком можливо, що німецькі педагоги більш скептично ставляться до використання ШІ в школах, ніж їхні фінські чи естонські колеги, але не виключено, що існують й інші фактори, які можуть впливати на це ставлення або змінювати його.

  Сподіваюся, ця відповідь була для вас корисною. Якщо ви хочете дізнатися більше про ставлення освітян до штучного інтелекту та їхню впевненість у ньому, ви можете відвідати деякі з наступних веб-сайтів:

  1. [Teachers Perspectives of AI]
  2. [Teachers’ Perspectives on Artificial Intelligence – ResearchGate]: Стаття про дослідження, що вивчає погляди та компетенції викладачів щодо штучного інтелекту у вищій освіті Німеччини.
  3. .
  4. Вивчення сприйняття вчителями штучного інтелекту як інструменту для підтримки їхньої практики в естонській освіті K-12 | SpringerLink: стаття про дослідження, присвячене вивченню сприйняття вчителями штучного інтелекту як інструменту для підтримки їхньої практики в естонській освіті K-12.
  5. Ставлення вчителів та довіра до штучного інтелекту в початковій освіті Фінляндії | SpringerLink: стаття про дослідження, що вивчає ставлення вчителів та довіру до штучного інтелекту в початковій освіті Фінляндії.
  6. .

 

.
Чи є у вас інші запитання або коментарі? 😊

Додаткова інформація:

 

 • weforum.org2. educationaltechnologyjournal.springeropen.com3. weforum.org4. educationaltechnologyjournal.springeropen.com5. unesco.org+4 більше
 • 29of30Чи існують також занепокоєння з боку батьків або громадськості щодо використання ШІ в освіті?Шукайте: “занепокоєння громадськості щодо ШІ в освіті”Шукайте: “занепокоєння громадськості щодо ШІ в освіті”Відповіді генеруються для вас…

  Відповіді генеруються для вас…

  Так, батьки та громадськість також висловлюють занепокоєння щодо використання ШІ в освіті. Ось деякі з найпоширеніших побоювань:

    • Можливе порушення приватності та безпеки учнів через збір, використання та розкриття їхніх персональних даних системами штучного інтелекту. Це може призвести до зловживань, маніпуляцій або дискримінації12.
    • Можливе посилення існуючих нерівностей та упереджень в освіті через використання систем ШІ, які не є справедливими, прозорими чи підзвітними. Це може призвести до невигідного становища, виключення або стигматизації певних груп чи осіб12.
    • Потенційне погіршення якості та актуальності освіти через впровадження систем ШІ, які не відповідають потребам, інтересам і здібностям учнів. Це може призвести до втрати креативності, автономії або критичного мислення13.
    • Потенційна загроза ролі та благополуччю вчителів від використання систем штучного інтелекту, які сприймаються не як підтримка, а як замінники або конкуренти. Це може призвести до стресу, тривоги або демотивації14.

  Для вирішення цих проблем важливо, щоб усі зацікавлені сторони були залучені до процесу розробки, впровадження та оцінювання штучного інтелекту в освіті. Важливо також встановити і дотримуватися етичних принципів і рекомендацій щодо використання ШІ в освіті. Нарешті, важливо, щоб сама освіта готувала учнів і вчителів до викликів і можливостей штучного інтелекту.

  Сподіваюся, ця відповідь була для вас корисною. Якщо ви хочете дізнатися більше про занепокоєння батьків або громадськості щодо використання ШІ в освіті, ви можете відвідати деякі з наступних веб-сайтів:

   1. Штучний інтелект в освіті: виклики та можливості для сталого розвитку: робочий документ ЮНЕСКО та ProFuturo, який досліджує можливості та виклики штучного інтелекту в освіті для сталого розвитку.
   2. Штучний інтелект в освіті | ЮНЕСКО: веб-сайт ЮНЕСКО з інформацією та матеріалами про штучний інтелект в освіті.
   3. Виклики та можливості штучного інтелекту в освіті: стаття про дослідження впливу штучного інтелекту на освіту.
   4. Ставлення вчителів та довіра до штучного інтелекту у фінській початковій освіті | SpringerLink: стаття про дослідження, що вивчає ставлення вчителів та довіру до штучного інтелекту у фінській початковій освіті.
   5. .

 

.
Чи є у вас інші запитання або коментарі? 😊

Додаткова інформація:

 

 • unesco.org2. unesco.org3. questionpro.com4. sgp.fas. org5. unesco.org6. unesco.org7. questionpro.com8. sgp.fas.org+6 більше
 • 30of30Вибачте, ця розмова досягла своєї межі. Використовуйте кнопку мітли, щоб видалити її і продовжити спілкування.Як батьки, як я можу підготувати своїх дітей до використання ШІ? Чи є позитивні приклади використання ШІ в освіті, які можуть розвіяти побоювання? Яка роль компаній у розробці та поширенні систем ШІ в школах?