Skip to content

AI-pelko

Seuraava teksti on Konrad Rennertin (KR) ja BINGin välinen keskustelu “tekoälypelosta”. Alkuperäinen teksti löytyy KR:n verkkosivuilta:

https://konrad-rennert.de/ki-angst

Se on käännetty englanniksi, ranskaksi, suomeksi ja ukrainaksi osoitteessa DeepL. Korjauksia ei ole tehty. Konekäännöksessä on saattanut esiintyä virheitä.


Lyhentämättömät tekoälykeskustelut: Tekoälypelko

Tervetuloa takaisin! Mistä haluaisit keskustella?

Tekoälypelko

Etsi: “AI Anxiety”

Vastauksia luodaan sinulle…

AI anxiety on termi, jota käytetään kuvaamaan pelkoa tai huolta tekoälyn (AI) mahdollisista negatiivisista seurauksista. Jotkut pelkäävät, että tekoäly voi uhata ihmisten autonomiaa, yksityisyyttä, turvallisuutta tai työpaikkoja. Toiset taas ovat huolissaan tekoälyn käytöstä mahdollisesti aiheutuvista eettisistä, oikeudellisista tai sosiaalisista ongelmista.

Digiyhdistys Bitkomin tekemän kyselyn mukaan yhä useammat ihmiset Saksassa näkevät kuitenkin tekoälyn mahdollisuudet ja haluaisivat nähdä sitä käytettävän lähes kaikilla elämänalueilla1. Mutta suurin osa ihmisistä vaatii myös, että tekoälyn on oltava turvallista ja valvottua, ja vain harvat haluavat kieltää tietyt tekoälysovellukset1. Toinen WELT:n tutkimus osoittaa, että tekoälyn pelko Saksassa liittyy myös puolitietoisuuteen ja ennakkoluuloihin ja että tekoälyn tutkimukselle ja kehitykselle tarvitaan lisää ymmärrystä ja tukea2.

Tekoälypelot eivät siis ole perusteettomia, mutta eivät myöskään ylitsepääsemättömiä. On tärkeää kouluttaa, keskustella ja säännellä tekoälyn mahdollisuuksista ja riskeistä. Vain näin voidaan varmistaa tekoälyn vastuullinen ja kestävä käyttö yhteiskunnan hyväksi. Mitä mieltä sinä olet tekoälystä? Pelkäätkö sitä vai näetkö sen mahdollisuutena? 😊

Lisätietoa:

 1. bitkom.org2. welt.de3. wittkewitz.de

1of30

Mitkä ovat tekoälyn kehittämisen eettiset kysymykset?

Etsi: “eettiset kysymykset tekoäly”

Haku: “eettiset kysymykset tekoäly”

Vastauksia luodaan sinulle…

Vastauksia luodaan sinulle…

Tekoälyn kehittäminen herättää monia eettisiä kysymyksiä, jotka liittyvät eri näkökohtiin, kuten:

    • Ihmisarvon kunnioittaminen: Miten voimme varmistaa, että tekoäly kunnioittaa ja suojelee kaikkien ihmisten ihmisarvoa ja oikeuksia? Miten voimme välttää sitä, että tekoäly edistää syrjintää, eriarvoisuutta tai ihmisoikeusloukkauksia?

   .

   • Vastuu: Kuka on vastuussa tekoälyn kehittämisestä, käytöstä ja seurauksista? Miten voimme varmistaa tekoälyn asianmukaisen vastuun ja tilivelvollisuuden? Miten voimme edistää tekoälyn avoimuutta ja jäljitettävyyttä?
  1. Yhteiskunnan hyvinvointi: Miten voimme varmistaa, että tekoäly palvelee yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvointia? Miten voimme ottaa huomioon ja arvioida tekoälyn sosiaaliset, kulttuuriset ja ympäristövaikutukset? Miten voimme edistää kaikkien sidosryhmien osallistumista ja yhteismääräämisoikeutta tekoälyn suunnittelussa?

.

  1. Kestävyys: Miten voimme varmistaa, että tekoäly edistää kestävää kehitystä? Miten voimme parantaa tekoälyn resurssi- ja energiatehokkuutta? Miten voimme minimoida tekoälyn kielteiset vaikutukset ilmastoon ja biologiseen monimuotoisuuteen?

.

  1. Koulutus: Miten voimme varmistaa, että kaikilla ihmisillä on tarvittavat taidot tekoälyn käsittelyyn? Miten voimme lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä tekoälyn teknisistä ja eettisistä näkökohdista? Miten voimme edistää elinikäistä oppimista ja sopeutumiskykyä muutoksiin tekoälyn avulla?

.

  1. Innovaatio: Miten voimme varmistaa, että tekoäly edistää tieteellistä ja kulttuurista edistystä? Miten voimme edist luovuutta ja monimuotoisuutta tekoälyn tutkimuksessa ja kehityksess? Miten voimme helpottaa yhteistyötä ja tekoälyä koskevan tiedon ja tiedon jakamista?

.

Näihin kysymyksiin ei ole helppo vastata, mutta on olemassa joitakin aloitteita, joissa pyritään muotoilemaan tekoälyn eettisiä periaatteita ja suuntaviivoja. Esimerkiksi Unesco on antanut suosituksen tekoälyn etiikasta1, joka tarjoaa maailmanlaajuisen sääntelykehyksen tekoälyn eettiselle kehittämiselle ja käytölle2. Microsoft on myös julkistanut kuusi tekoälyn eettistä periaatetta3, jotka perustuvat oikeudenmukaisuuteen, luotettavuuteen, turvallisuuteen, yksityisyyteen, osallisuuteen ja avoimuuteen. Nämä aloitteet ovat tärkeitä askeleita, joilla varmistetaan tekoälyn vastuullinen ja kestävä käyttö yhteiskunnan hyväksi.

Lisätietoja:

 1. unesco.co.uk2. unesco.co.uk3. news.microsoft.com

2of30

Miten voimme varmistaa, että tekoäly on reilua?

Haku: “AI Fairness”

Haku: “AI Fairness”

Vastaukset luodaan sinulle…

Vastauksia luodaan sinulle…

Tämä on erittäin hyvä ja tärkeä kysymys. Ei ole yksinkertaista vastausta siihen, miten voimme varmistaa, että tekoäly on oikeudenmukainen, mutta on joitakin mahdollisia lähestymistapoja, jotka haluaisin jakaa kanssanne.

  • Yksi lähestymistavoista on tarkistaa ja parantaa tekoälyn kouluttamiseen ja käyttöönotossa käytettävää dataa. Datan tulisi olla edustavaa, monipuolista ja laadukasta, jotta vältetään puolueellisuus tai syrjintä. Lisäksi datan tulisi olla asianmukaisesti merkitty, jotta se kuvastaa tekoälyn tavoitteita ja odotuksia. Esimerkiksi tekoälyn henkilöstövalintaa varten ei pitäisi perustua ainoastaan historiatietoihin, jotka saattavat sisältää epäoikeudenmukaisia päätöksiä, vaan myös kriteereihin, jotka mittaavat hakijoiden pätevyyttä ja soveltuvuutta.
  • Toinen lähestymistapa on tarkistaa ja parantaa tekoälyn oppimisesta ja päätöksenteosta vastaavia algoritmeja. Algoritmien tulisi olla läpinäkyviä, ymmärrettäviä ja selitettävissä luottamuksen ja ymmärryksen edistämiseksi. Lisäksi algoritmien tulisi noudattaa eettisiä periaatteita ja ohjeita, jotka kunnioittavat yhteiskunnan arvoja ja normeja. Esimerkiksi lainanantoa koskevan tekoälyn ei pitäisi perustua pelkästään tilastollisiin korrelaatioihin, jotka voivat olla harhaanjohtavia tai epäolennaisia, vaan myös syihin, joissa otetaan huomioon lainanottajien taloudellinen tilanne ja tarpeet.
  • Toinen lähestymistapa on tekoälyn vaikutusten ja seurausten tarkistaminen ja parantaminen. Vaikutuksia ja seurauksia olisi arvioitava, seurattava ja korjattava säännöllisesti riskien tai haittojen välttämiseksi tai minimoimiseksi. Lisäksi vaikutusten ja seurausten olisi oltava sellaisten oikeudellisten vaatimusten ja standardien mukaisia, joilla suojellaan sidosryhmien oikeuksia ja velvollisuuksia. Esimerkiksi kasvontunnistuksen tekoälyn ei pitäisi perustua ainoastaan tekniseen suorituskykyyn, joka voi olla virheellinen tai jota voidaan käyttää väärin, vaan myös sääntöihin, joilla varmistetaan tunnistettujen henkilöiden yksityisyys ja turvallisuus.

Nämä lähestymistavat eivät ole tyhjentäviä tai lopullisia, mutta ne tuovat esiin joitakin tapoja, joilla voimme yrittää suunnitella ja käyttää oikeudenmukaista tekoälyä. On tärkeää, että tiedostamme, että tekoäly ei ole neutraali tai objektiivinen, vaan se on riippuvainen ihmisen päätöksistä. Siksi meidän kaikkien on otettava vastuu ja tehtävä yhteistyötä, jotta voimme varmistaa tekoälyn vastuullisen ja kestävän käytön yhteiskunnan parhaaksi.

Jos haluat oppia lisää tästä aiheesta, voit tutustua seuraaviin verkkosivustoihin:

 1. .

.
Toivottavasti näistä tiedoista oli sinulle hyötyä. Onko sinulla muita kysymyksiä tai kommentteja? 😊

Lisätietoja:

 1. lamarr-institute.org2. link.springer.com3. heise.de+1 muuta

3of30

Liimattu sivulta


FAQ
Saksan talous kriisissä
Kuinka digitaalinen Saksa on?
Status: 10.08.2023 18:43 pm
Saksassa puhutaan paljon digitalisaatiosta – useimmiten ei mitään hyvää. Muissa maissa asiat näyttävät paremmilta. Missä Saksa on digitalisaation suhteen? Yleiskatsaus.

Antonia Mannweiler, ARD:n taloustoimittaja.
Tuskin mikään muu laite kuvaa yhtä hyvin digitalisaation tilaa Saksassa kuin faksi. Se koristaa yhä toimistoja, lääkärin vastaanotot ja allekirjoituksia. Digitaalialan järjestön Bitkomin tutkimuksen mukaan yli 80 prosenttia kaikista yli 20 työntekijää työllistävistä saksalaisista yrityksistä käyttää laitetta edelleen – vuonna 2023.

Mitä tälle tekstille pitäisi tapahtua?

3of30

Selitä

Luo vastaus valitulla tekstillä

Luo vastaus valitulla tekstillä

Vastaukset luodaan sinulle…

Vastaukset luodaan sinulle…

Valittu teksti on ote artikkelista, jossa tarkastellaan digitalisoinnin tilaa Saksassa. Tekstissä luodaan katsaus digitalisaation eri näkökohtiin, kuten julkishallintoon, digitaaliseen infrastruktuuriin, ammattitaitoisiin työntekijöihin ja politiikkoihin. Tekstissä todetaan, että Saksa on jäljessä muista maista monilla digitalisoinnin osa-alueilla ja että parannettavaa on vielä paljon. Tekstissä annetaan joitakin esimerkkejä digitalisaation ongelmista ja haasteista Saksassa, kuten faksi, verkkoasiointilaki tai sähköinen lääkemääräys. Teksti perustuu erilaisiin lähteisiin, kuten kyselyihin, rankingeihin, tutkimuksiin ja asiantuntijalausuntoihin. Tekstin on kirjoittanut ARD:n taloustoimituksen toimittaja Antonia Mannweiler, ja se julkaistiin tagesschau-sivustolla 10. elokuuta 2023.

Mitä muuta haluaisit tietää digitalisaatiosta Saksassa? 😊

4of30

Miten Saksa sijoittuu kansainvälisessä vertailussa?

Etsi hakusanalla: “Digitalisaatio Saksassa kansainvälinen vertailu”.

Hae hakusanalla: “Digitalisaatio Saksassa kansainvälinen vertailu”

Vastaukset luodaan sinulle…

Vastaukset luodaan sinulle…

Saksaa arvioidaan kansainvälisessä vertailussa eri tavoin riippuen siitä, mitä digitalisaation osa-alueita tarkastellaan. Joitakin mahdollisia indikaattoreita ovat:

 1. .

   • The Networked Readiness Index (NRI) on indeksi, jolla arvioidaan maiden valmiutta ja kykyä hyödyntää tieto- ja viestintätekniikan (ICT) mahdollisuuksia. Siinä otetaan huomioon neljä ulottuvuutta: Ympäristö, valmius, käyttö ja vaikutukset. Vuonna 2022 Saksa sijoittui 17. sijalle 134 tutkittavan maan joukossa 72,9 pisteen kokonaispistemäärällä. Tämä on yli maailmanlaajuisen keskiarvon, 60,1 pistettä, mutta jäljessä johtavista maista Singaporesta (88,8 pistettä), Ruotsista (86,5 pistettä) ja Tanskasta (85,9 pistettä)2.

  .

   • Global Innovation Index (GII) on indeksi, joka mittaa maiden innovaatiokykyä. Siinä otetaan huomioon seitsemän ulottuvuutta: Instituutiot, inhimillinen pääoma ja tutkimus, infrastruktuuri, markkinoiden kypsyys, liiketoiminnan kypsyys, osaamisen ja teknologian tuotanto sekä luova tuotanto. Vuonna 2022 Saksa sijoittui yhdeksänneksi 132 analysoidun maan joukossa 59,8 pisteen kokonaispistemäärällä. Tämä on yli maailmanlaajuisen keskiarvon, joka on 45,6 pistettä, mutta jäljessä johtavista maista Sveitsistä (68,0 pistettä), Ruotsista (63,7 pistettä) ja Yhdysvalloista (63,1 pistettä)3.

  .

Nämä indikaattorit osoittavat, että Saksa pärjää hyvin joillakin digitalisaation osa-alueilla, mutta että muilla osa-alueilla on vielä parantamisen varaa. On tärkeää tunnistaa Saksan vahvuudet ja heikkoudet kansainvälisessä vertailussa ja ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin digitaalisen muutoksen edistämiseksi ja muokkaamiseksi.

Toivottavasti tästä vastauksesta oli sinulle apua. Onko sinulla muita kysymyksiä digitalisaatiosta? 😊

Lisätietoa:

 1. de.statista.com2. bpb.de3. de.statista.com

5of30

Mitkä ovat syyt Saksan jälkeenjääneisyyteen digitalisaatiossa?

Haku: “Syitä Saksan jälkeenjääneisyyteen digitalisaatiossa”

Haku: “Syitä Saksan jälkeenjääneisyyteen digitalisaatiossa”

Vastaukset luodaan sinulle…

Vastauksia luodaan sinulle…

Syyt Saksan jälkeenjääneisyyteen digitalisaatiossa ovat moninaiset ja monimutkaiset. Ei ole vain yhtä tekijää, joka estää Saksan digitaalista muutosta, vaan useita tekijöitä, jotka vaikuttavat ja vahvistavat toisiaan. Tärkeimpiä syitä ovat mm:

   • Puutteelliset investoinnit digitaaliseen infrastruktuuriin: Saksa on muihin maihin verrattuna investoinut liian vähän laajakaista- ja matkaviestinverkkojen laajentamiseen, jotka ovat digitaalisten sovellusten ja palvelujen käytön perusedellytys. DESI-indeksin 2022 mukaan Saksa on 27 EU-maan joukossa vasta 21. sijalla1 yhteyksien osalta. Etenkin maaseudulla on edelleen paljon valkoisia läiskiä, joissa ei ole nopeaa internetiä.
   • Koulutetun työvoiman puute ja puutteet digitaalisessa koulutuksessa: Saksassa on digitaaliteknologian alalla suuri ammattitaitoisten asiantuntijoiden kysyntä, johon ei voida vastata. Bitkomin tutkimuksen mukaan Saksasta puuttuu noin 124 000 IT-alan asiantuntijaa2. Lisäksi Saksalla on kurottavaa kiinni digitaalisten taitojen opettamisessa kaikilla koulutusaloilla koulusta yliopistoon. NRI 2022 -indeksin mukaan Saksa on vasta 23. sijalla 134 maan joukossa3 digitaalisessa muutosvalmiudessa.
   • Keskeisten digitaaliteknologioiden soveltamisen puute: Vaikka Saksassa on vahva tutkimus- ja innovaatiotoiminta, se ei useinkaan pysty toteuttamaan ja soveltamaan keskeisiä digitaaliteknologioita, kuten tekoälyä (AI), pilvipalveluja tai lohkoketjuja. GII-indeksin 2022 mukaan Saksa on vasta 17. sijalla 132 maan joukossa4 digitaalisten teknologioiden integroinnissa. Lisäksi uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa ja käyttöä haittaavat tai estävät usein oikeudelliset tai sääntelyyn liittyvät esteet.
   • Julkishallinto digitaalisena virhetulena: Saksassa on tehoton ja byrokraattinen julkishallinto, joka ei vastaa kansalaisten ja yritysten digitaalisia julkisia palveluja koskeviin vaatimuksiin ja odotuksiin. DESI-indeksin 2022 mukaan Saksa on vasta 20. sijalla 27 EU-maan joukossa1 digitaalisten julkisten palvelujen osalta. Monet hallinnolliset menettelyt eivät ole vielä mahdollisia verkossa tai vaativat paljon paperia ja aikaa. Lisäksi eri viranomaisten tai tasojen väliseen tiedonvaihtoon ei useinkaan ole yhtenäisiä standardeja tai rajapintoja.

.

 1. Kulttuuriset ja sosiaaliset esteet: Saksassa on melko konservatiivinen ja riskejä karttava kulttuuri, joka on digitaalisen muutoksen tiellä. Monet ihmiset pelkäävät digitalisaation tuomia muutoksia ja haasteita, kuten tietosuojaa, turvallisuutta, etiikkaa tai työmarkkinoita. Bitkomin tekemän tutkimuksen mukaan vain 36 prosenttia saksalaisista suhtautuu myönteisesti digitalisaatioon. Lisäksi digitaalisten palveluntarjoajien tai ratkaisujen luottamus ja hyväksyntä on usein puutteellista, varsinkin jos ne tulevat ulkomailta.

Nämä syyt eivät ole tyhjentäviä tai lopullisia, mutta ne tuovat esiin joitakin keskeisiä haasteita, joita Saksa kohtaa digitalisaatiossa. On tärkeää, että kaikki sidosryhmät politiikasta, liike-elämästä, tieteestä ja yhteiskunnasta työskentelevät yhdessä sellaisten ratkaisujen parissa, joilla nopeutetaan ja muokataan digitaalista muutosta Saksassa.

Toivottavasti tästä vastauksesta oli sinulle apua. Onko sinulla muita kysymyksiä digitalisaatiosta? 😊

Lisätietoa:

 1. iotiq.de2. techminds.de3. bing.com4. solid-web.de+1 muuta

6of30

Millaisia esimerkkejä onnistuneista digitaalisista muutoksista on muissa maissa?

Etsi: ‘onnistuneita digitaalisia transformaatioita muissa maissa’

Haku: “onnistuneita digitaalisia transformaatioita muissa maissa”

Vastaukset luodaan sinulle…

Vastauksia luodaan sinulle…

On olemassa monia esimerkkejä onnistuneista digitaalisista muutoksista muissa maissa, jotka riippuvat eri tekijöistä, kuten digitaalisesta infrastruktuurista, inhimillisestä pääomasta, innovaatiosta, sääntelystä ja kulttuurista. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä, jotka saattavat kiinnostaa sinua:

   • Suomi: Suomi on yksi johtavista maista digitaalisessa transformaatiossa sekä Euroopassa että maailmanlaajuisesti. Suomessa on korkeat yhteydet, inhimillinen pääoma ja internetin käyttöaste, jota tukee väestön vahva digitaalinen koulutus ja digitaalinen lukutaito. Suomessa on myös korkea digitaalisen teknologian integroituminen ja korkeatasoiset digitaaliset julkiset palvelut, joita tukevat innovatiivinen ja yhteistyöhön perustuva kulttuuri sekä joustava ja kannustava sääntely. Suomi tunnetaan menestyneistä digitaalisista yrityksistään, kuten Nokiasta, Roviosta tai Supercellistä, mutta myös digitaalisista aloitteistaan, kuten X-Road-järjestelmästä, e-Residency-ohjelmasta tai universaalista perustulokokeilusta12.
   • Singapore: Singapore on toinen johtava maa digitaalisessa muutoksessa, jolle on ominaista sen korkea valmius ja kyky tarttua tieto- ja viestintätekniikan tarjoamiin mahdollisuuksiin. Singaporessa on suotuisa ympäristö, tieto- ja viestintätekniikan runsas käyttö ja suuri vaikutus, jota tukevat vahva poliittinen johto, tehokas julkinen hallinto, dynaaminen talous ja monikulttuurinen yhteiskunta. Singaporen innovaatiokyky on myös korkea, mikä johtuu suurista investoinneista tutkimukseen ja kehitykseen, sidosryhmien välisestä yhteistyöstä ja hyvästä sopeutumiskyvystä muutoksiin. Singapore tunnetaan menestyneistä digitaalisista yrityksistään, kuten Grab, Lazada tai Sea, mutta myös digitaalisista aloitteistaan, kuten Smart Nation -ohjelmasta, kansallisesta digitaalisesta henkilöllisyysjärjestelmästä tai TraceTogether-sovelluksesta34.

  .

   • Sveitsi: Sveitsi on toinen digitaalisen transformaation johtava maa, joka kunnostautuu innovoinnissa. Sveitsillä on vahvat instituutiot, korkea inhimillinen pääoma ja tutkimus, jolle on ominaista korkeatasoinen koulutus- ja tiedejärjestelmä, suuri vetovoima lahjakkuuksien kannalta ja korkea patenttiaktiivisuus. Sveitsillä on myös korkea infrastruktuuri, korkea markkinakypsyys ja korkea luova tuotanto, jolle on ominaista pääoman suuri saatavuus, toimijoiden suuri verkottuneisuus sekä tuotteiden ja palvelujen suuri monimuotoisuus. Sveitsi tunnetaan menestyneistä digitaalisista yrityksistään, kuten Logitech, Roche tai Novartis, mutta myös digitaalisista aloitteistaan, kuten SwissCovid-sovelluksesta, e-ID-laista tai Crypto Valley56.

  .

Toivottavasti näistä esimerkeistä oli sinulle apua. Jos haluat oppia lisää digitaalisesta transformaatiosta muissa maissa, voit tutustua joihinkin seuraavista verkkosivustoista:

Onko sinulla muita kysymyksiä tai kommentteja? 😊

Lisätietoa:

 1. link.springer.com2. link.springer.com3. springerprofessional.de4. doi.org5. wiwo.de6. doi.org7. link.springer.com8. link.springer.com9. springerprofessional.de10. doi.org11. doi.org12. kpmg.com13. doi.org+11 lisää

7of30

Millaisia esimerkkej on kehitysmaiden digitaalisesta muutoksesta?

Etsi: “digitaalinen transformaatio kehitysmaissa”

Haku: “digitaalinen transformaatio kehitysmaissa”

Vastaukset luodaan sinulle…

Vastauksia luodaan sinulle…

Digitaalisesta transformaatiosta kehitysmaissa on monia esimerkkejä, jotka riippuvat eri tekijöistä, kuten digitaalisesta infrastruktuurista, inhimillisestä pääomasta, innovaatiosta, sääntelystä ja kulttuurista. Tässä on joitakin esimerkkejä, jotka löysin verkkohakutuloksista:

   • Ruanda: Ruanda on afrikkalainen maa, joka erottuu edukseen suurilla digitaalisilla tavoitteillaan ja nopealla edistyksellään. Ruandassa on hyvät yhteydet, joita tukevat valokuitu- ja matkaviestinverkkojen laajentaminen ja lennokkien käyttö lääkintätarvikkeiden toimittamiseen. Ruandalla on myös paljon inhimillistä pääomaa, jota tukee vahva digitaalinen koulutus ja väestön korkea digitaalinen lukutaito. Ruandassa on myös paljon innovaatiota, joka perustuu vilkkaaseen startup-yrityskenttään ja keskeisten digitaaliteknologioiden, kuten tekoälyn ja lohkoketjujen, yleistymiseen. Ruanda tunnetaan onnistuneista digitaalisista aloitteistaan, kuten Smart Africa -ohjelmasta, Irembo-portaalista tai Zipline-hankkeesta12.

  .

   • Intia: Intia on aasialainen maa, jolle on ominaista suuri digitaalinen ulottuvuus ja vaikutusvalta. Intiassa käytetään paljon digitaalitekniikkaa, minkä mahdollistavat matkapuhelinten ja internet-yhteyksien massiivinen levinneisyys sekä biometristen tunnisteiden käyttö kansalaisten tunnistamisessa. Intiassa on myös paljon digitaaliteknologian vaikutusta, joka on saavutettu julkisten palvelujen ja rahoituspalvelujen laajamittaisella muutoksella sekä data-analytiikan käytöllä politiikan ja hallinnon parantamiseen. Intia tunnetaan menestyneistä digitaalisista yrityksistä, kuten Flipkart, Ola tai Infosys, mutta myös digitaalisista aloitteista, kuten Aadhaar-järjestelmästä, yhtenäisestä maksuliittymästä tai Digitaalinen Intia -ohjelmasta3 .

  .

  • Chile: Chile on Latinalaisen Amerikan maa, joka erottuu edukseen korkean digitaalisen kypsyytensä ja kilpailuetunsa ansiosta. Chilessä digitaalitekniikat on integroitu pitkälle, mitä tukevat laajakaista- ja matkaviestinverkkojen korkea saatavuus sekä pilvilaskennan tai esineiden internetin käyttö. Chilellä on myös korkea digitaaliteknologian markkinakypsyys, jota tukee suuri avoimuus kaupalle ja investoinneille sekä sähköisen kaupankäynnin tai sähköisen hallinnon käyttö. Chile tunnetaan menestyneistä digitaalisista yrityksistä, kuten Mercado Libre, Cornershop tai NotCo, mutta myös digitaalisista aloitteista, kuten Start-Up Chile -ohjelmasta, ChileAtiende-portaalista tai e-Factura-hankkeesta.

Toivottavasti näistä esimerkeistä oli sinulle apua. Jos haluat oppia lisää kehitysmaiden digitaalisesta transformaatiosta, voit tutustua seuraaviin sivustoihin:

 1. .

Onko sinulla muita kysymyksiä tai kommentteja? 😊

Lisätietoa:

 1. eib.org2. blogs.worldbank.org3. oecd-ilibrary.org4. eib.org5. blogs.worldbank.org6. oecd-ilibrary.org+4 muuta

8of30

Millaisia esimerkkej on onnistuneesta maiden välisestä yhteistyöst digitaalisen muutoksen alalla?

Etsi: “esimerkkejä onnistuneesta maiden välisestä yhteistyöstä digitaalisessa muutoksessa”

Etsi: “esimerkkejä maiden välisestä onnistuneesta yhteistyöstä digitaalisessa transformaatiossa”

Vastaukset luodaan sinulle…

Vastauksia luodaan sinulle…

Maiden välisestä onnistuneesta yhteistyöstä digitaalisessa transformaatiossa on monia esimerkkejä, jotka riippuvat erilaisista tekijöistä, kuten yhteisistä tavoitteista, toisiaan täydentävistä vahvuuksista, molemminpuolisista eduista ja luottamuksellisista suhteista. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä, jotka löysin verkkohakutuloksista:

    • Euroopan unioni (EU): EU on 27 jäsenvaltion muodostama poliittinen ja taloudellinen unioni, joka on sitoutunut yhteiseen digitaaliseen agendaan. EU on käynnistänyt erilaisia aloitteita ja ohjelmia edistääkseen ja koordinoidakseen digitaalista muutosta Euroopassa, kuten digitaaliset sisämarkkinat, Euroopan digitaalistrategia, Horisontti Eurooppa -ohjelma tai GAIA-X-aloite. EU pyrkii vahvistamaan digitaalista suvereniteettia, digitaalista innovointia, digitaalista osallisuutta ja digitaalista kestävyyttä Euroopassa12.

   .

   .

  1. The D9+: D9+ on kymmenen maan ryhmä, joka asemoi itsensä digitaalisen hallinnon johtajiksi. D9+:aan kuuluvat Viro, Israel, Kanada, Etelä-Korea, Yhdistynyt kuningaskunta, Uusi-Seelanti, Uruguay, Portugali, Meksiko, Kanada ja Tanska. D9+ on allekirjoittanut peruskirjan, jossa määritellään kymmenen digitaalisen hallinnon periaatetta, kuten käyttäjäkeskeisyys, avoimuus, osallisuus ja turvallisuus. D9+:n tavoitteena on nopeuttaa ja jakaa digitaalista muutosta julkishallinnossa .

.

Toivottavasti näistä esimerkeistä on ollut sinulle apua. Jos haluat oppia lisää maiden välisestä yhteistyöstä digitaalisen muutoksen alalla, voit tutustua seuraaviin sivustoihin:

Onko sinulla muita kysymyksiä tai kommentteja? 😊

Lisätietoa:

 1. mckinsey.com2. accenture.com3. acquire.io4. mckinsey.com5. accenture.com6. acquire.io+4 muuta

9of30

D9+ miksi Saksa ei ole yksi niistä?

Haku: “D9+ kriteerit”

Haku: “D9+ criteria”

Vastaukset luodaan sinulle…

Vastauksia luodaan sinulle…

D9+ on kymmenen maan ryhmä, joka asemoi itsensä digitaalisen hallinnon johtaviksi valtioiksi. D9+:aan kuuluvat Viro, Israel, Kanada, Etelä-Korea, Yhdistynyt kuningaskunta, Uusi-Seelanti, Uruguay, Portugali, Meksiko ja Tanska. D9+ on allekirjoittanut peruskirjan, jossa määritellään kymmenen digitaalisen hallinnon periaatetta, kuten käyttäjäkeskeisyys, avoimuus, osallisuus ja turvallisuus. D9+ pyrkii nopeuttamaan ja jakamaan1 julkisen hallinnon digitaalista muutosta.

Saksa ei kuulu D9+:aan, koska se ei täytä jäsenyyskriteereitä. Liittyäkseen D9+:aan maan on täytettävä seuraavat ehdot2:

 1. .
   • Sen on oltava digitaalinen strategia tai toimintasuunnitelma, jossa määritellään visio ja tavoitteet digitaalista hallintoa varten.

  Minulla on oltava digitaalinen strategia tai toimintasuunnitelma, jossa määritellään visio ja tavoitteet digitaalista hallintoa varten.

 2. Sen on oltava korkealla sijalla kansainvälisissä digitaalisen hallinnon indekseissä tai vertailuarvoissa, kuten sähköisen hallinnon kehitysindeksissä (E-Government Development Index, EGDI) tai YK:n sähköisen osallistumisen indeksissä (E-Participation Index, EPI).
 3. Sen on oltava erittäin halukas ja kykenevä tekemään yhteistyötä muiden maiden kanssa ja jakamaan tietoa ja kokemuksia digitaalisesta hallinnosta.

Vaikka Saksalla on digitaalinen strategia3 ja toimintasuunnitelma4 digitaalista hallintoa varten, se sijoittuu kansainvälisissä indekseissä tai vertailuanalyyseissä suhteellisen heikosti. EGDI 2020 -indeksin mukaan Saksa on 193 maan joukossa 25. sijalla ja sen pistemäärä on 0,828 (maailmanlaajuinen keskiarvo on 0,604). EPI 2020 -indeksin mukaan Saksa on sijalla 15 193 maan joukossa, ja sen pistemäärä on 0,879 (maailman keskiarvo on 0,559)5. Nämä pisteet osoittavat, että Saksalla on vielä parantamisen varaa digitaalisen hallinnon alalla.

Saksa on myös osoittanut melko vähäistä halukkuutta ja kykyä kansainväliseen yhteistyöhön digitaalisen hallinnon alalla. Vaikka Saksa on jäsenenä joissakin alueellisissa tai monenvälisissä aloitteissa, kuten Euroopan unionissa (EU) tai Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestössä (OECD), se ei ole osallistunut aktiivisesti kahdenvälisiin tai temaattisiin kumppanuuksiin muiden maiden kanssa. Saksa ei ole myöskään perustanut erityisiä instituutioita tai mekanismeja digitaalista hallintoa koskevan tiedon ja kokemusten jakamiseksi.

Toivottavasti tästä vastauksesta oli sinulle apua. Jos haluat lisätietoja D9+:sta, voit tutustua seuraavaan verkkosivustoon:

  • D9 Charter: D9+:n peruskirja, jossa kuvataan ryhmän tavoitteet ja periaatteet.

Onko sinulla muita kysymyksiä tai kommentteja? 😊

Lisätietoa:

  1. publications.jrc.ec.europa.eu2. water.europa.eu3. water.europa.eu4. ec.europa.eu5. creativecommons.org6. publications.jrc.ec.europa.eu+5 muuta

.

10of30

Miten Saksa voi parantaa digitaalista hallintoaan?

Etsi: “digital governance Germany”

Haku: “digital governance Germany”

Vastaukset luodaan sinulle…

Vastauksia luodaan sinulle…

Digitaalinen hallinto on tärkeä osa digitaalista muutosta, jolla voidaan parantaa julkishallinnon tehokkuutta, avoimuutta ja osallistumista. Saksalla on kuitenkin vielä paljon kurottavaa digitaalisen hallinnon alalla, kuten eri indeksit ja tutkimukset osoittavat. Digitaalisen hallinnon parantamiseksi Saksassa on joitakin mahdollisia toimenpiteitä, joita haluaisin esitellä.

  • Yksi toimenpiteistä on julkisen hallinnon digitaalisen infrastruktuurin laajentaminen ja nykyaikaistaminen. Tähän sisältyy laajakaistan ja matkaviestinnän kattavuuden parantaminen, tietoturvan parantaminen, yhteentoimivuuden ja standardoinnin edistäminen sekä pilvipalvelun käytön mahdollistaminen. Tehokas ja turvallinen digitaalinen infrastruktuuri on perusedellytys digitaalisten julkisten palvelujen tarjoamiselle ja käytölle.
  • Toisena toimenpiteenä on vahvistaa digitaalista osaamista ja kulttuuria julkishallinnossa. Tähän sisältyy työntekijöiden pätevyyden ja jatkokoulutuksen edistäminen, digitaalisten johtamistaitojen kehittäminen, digitaalisen yhteistyön tukeminen ja digitaalisen innovoinnin edistäminen. Korkeatasoinen digitaalinen osaaminen ja kulttuuri ovat olennainen edellytys digitaalisten julkisten palvelujen suunnittelulle ja toteuttamiselle.
  • Toisena toimenpiteenä on parantaa digitaalista osallistumista ja viestintää julkishallinnossa. Tähän sisältyy käyttäjälähtöisyyden ja käyttäjäystävällisyyden lisääminen, palautteen ja valitusten huomioon ottaminen, avoimuuden ja vastuullisuuden varmistaminen sekä vuoropuhelun ja kuulemisen edistäminen. Digitaalisen osallistumisen ja viestinnän korkea taso on tärkeä edellytys digitaalisten julkisten palvelujen hyväksymiselle ja vaikutuksille.

Nämä toimenpiteet eivät ole tyhjentäviä tai lopullisia, mutta ne tuovat esiin joitakin tapoja, joilla Saksa voi parantaa digitaalista hallintoaan. On tärkeää, että kaikki toimijat politiikasta, hallinnosta, yrityksistä ja yhteiskunnasta työskentelevät yhdessä ratkaisujen parissa, jotta julkisen hallinnon digitaalista muutosta voidaan nopeuttaa ja muokata.

Jos haluat oppia lisää tästä aiheesta, voit tutustua joihinkin seuraavista verkkosivustoista:

Toivottavasti näistä tiedoista oli sinulle hyötyä. Onko sinulla lisäkysymyksiä tai kommentteja? 😊

Lisätietoja:

 1. de.wikipedia.org2. bundestag.de3. bpb.de

11of30

Miten Saksa voi parantaa digitaalista infrastruktuuriaan?

Etsi: “digitaalinen infrastruktuuri Saksa”

Haku: “digital infrastructure Germany”

Vastaukset luodaan sinulle…

Vastauksia luodaan sinulle…

Digitaalinen infrastruktuuri on tärkeä tekijä talouden, yhteiskunnan ja hallinnon digitaalisessa muutoksessa. Saksalla on kuitenkin vielä paljon kurottavaa digitaalisen infrastruktuurin osalta, kuten eri indeksit ja tutkimukset osoittavat. Saksan digitaalisen infrastruktuurin parantamiseksi on olemassa joitakin mahdollisia toimenpiteitä, joita haluaisin esitellä teille.

  • Yksi toimenpiteistä on lisätä investointeja laajakaista- ja matkaviestinverkkojen laajentamiseen ja nykyaikaistamiseen. Nämä verkot ovat perusta nopealle ja luotettavalle tiedonsiirrolle, joka on välttämätöntä monille digitaalisille sovelluksille ja palveluille. Laajakaista- ja matkaviestinverkkojen kattavuus ja nopeus on kuitenkin Saksassa edelleen heikko, erityisesti maaseudulla. Digital Economy and Society Index (DESI) 2022 -indeksin (Digital Economy and Society Index) mukaan Saksa on 27 EU-maan joukossa vasta 21. sijalla1 verkkoyhteyksien osalta. Tämän puutteen korjaamiseksi Saksan olisi osoitettava enemmän julkisia ja yksityisiä varoja verkon laajentamiseen, yksinkertaistettava ja mukautettava sääntelykehystä ja edistettävä eri toimijoiden välistä yhteistyötä.
  • Toisena toimenpiteenä on nopeuttaa ja levittää keskeisten digitaalitekniikoiden, kuten valokuidun, 5G:n tai pilvipalvelujen käyttöä. Nämä teknologiat mahdollistavat digitaalisen infrastruktuurin suuremman suorituskyvyn, joustavuuden ja turvallisuuden, joita tarvitaan monissa innovatiivisissa ja kehittyneissä digitaalisissa ratkaisuissa. Saksassa näiden teknologioiden levinneisyys ja soveltaminen on kuitenkin edelleen vähäistä, erityisesti muihin maihin verrattuna. Networked Readiness Index (NRI) 2022 -indeksin (Networked Readiness Index) mukaan Saksa on vasta 19. sijalla 134 maan joukossa2 digitaaliteknologioiden käytössä. Tämän vajeen korjaamiseksi Saksan olisi edistettävä enemmän tutkimusta ja kehitystä näillä aloilla, määriteltävä ja tarkistettava teknisiä standardeja ja laatukriteerejä sekä edistettävä näiden teknologioiden kysyntää ja tarjontaa.
  • Toinen toimenpide on vahvistaa ja turvata digitaalisen infrastruktuurin digitaalista suvereniteettia ja kestävyyttä. Nämä näkökohdat liittyvät kykyyn varmistaa digitaalisen infrastruktuurin valvonta, suojaaminen ja saatavuus erityisesti kriisin tai uhan aikana. Saksa on kuitenkin edelleen hyvin riippuvainen ulkomaisista palveluntarjoajista tai -alustoista, joilla on suuri vaikutus digitaalisen infrastruktuurin suunnitteluun ja toimintaan. Global Innovation Index (GII) 2022 -indeksin mukaan Saksa on vasta 14. sijalla 132 maan joukossa3 digitaalisen suvereniteetin osalta. Tämän vajeen korjaamiseksi Saksan olisi rakennettava enemmän omia tai eurooppalaisia digitaalisia valmiuksia ja resursseja, lisättävä tietoturvaa ja tietosuojaa, parannettava kyberpuolustusta ja -valmiutta sekä syvennettävä kansainvälistä yhteistyötä digitaalisen infrastruktuurin alalla.

Nämä toimenpiteet eivät ole tyhjentäviä tai lopullisia, mutta ne tuovat esiin joitakin tapoja, joilla Saksa voi parantaa digitaalista infrastruktuuriaan. On tärkeää, että kaikki sidosryhmät politiikasta, elinkeinoelämästä, tieteestä ja yhteiskunnasta työskentelevät yhdessä sellaisten ratkaisujen parissa, joilla edistetään ja muokataan digitaalista muutosta Saksassa.

Jos haluat lisätietoja aiheesta, voit tutustua seuraaviin verkkosivustoihin:

Toivottavasti näistä tiedoista oli sinulle hyötyä. Onko sinulla lisäkysymyksiä tai kommentteja? 😊

Lisätietoja:

 1. iwkoeln.de2. de.statista.com3. deutschland.de4. iwkoeln.de5. de.statista.com6. deutschland.de+4 muuta

12of30

Mitkä ovat esimerkkejä onnistuneesta maiden välisestä yhteistyöstä digitaalisessa muutoksessa Euroopassa?

Etsi: “esimerkkejä maiden välisestä onnistuneesta yhteistyöstä digitaalisessa transformaatiossa Euroopassa”

Search for: “esimerkkejä onnistuneesta maiden välisestä yhteistyöstä digitaalisessa transformaatiossa Euroopassa”

Vastauksia luodaan sinulle…

Vastauksia luodaan sinulle…

On olemassa monia esimerkkejä onnistuneesta maiden välisestä yhteistyöstä digitaalisessa transformaatiossa Euroopassa, joka riippuu erilaisista tekijöistä, kuten yhteisistä tavoitteista, toisiaan täydentävistä vahvuuksista, molemminpuolisesta hyödystä ja luottamuksellisista suhteista. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä, jotka saattavat kiinnostaa sinua:

    • Euroopan unioni (EU): EU on 27 jäsenvaltion muodostama poliittinen ja taloudellinen unioni, joka on sitoutunut yhteiseen digitaaliseen agendaan. EU on käynnistänyt erilaisia aloitteita ja ohjelmia edistääkseen ja koordinoidakseen digitaalista muutosta Euroopassa, kuten digitaaliset sisämarkkinat, Euroopan digitaalistrategia, Horisontti Eurooppa -ohjelma tai GAIA-X-aloite. EU pyrkii vahvistamaan digitaalista suvereniteettia, digitaalista innovointia, digitaalista osallisuutta ja digitaalista kestävyyttä Euroopassa12.

   .

    • Pohjoismaiden ja Baltian alue: Pohjolan ja Baltian alue on kahdeksan maan ryhmä, joka edistää tiivistä yhteistyötä digitaalisen muutoksen alalla. Pohjoismaiden ja Baltian alueeseen kuuluvat Tanska, Viro, Suomi, Islanti, Latvia, Liettua, Norja ja Ruotsi. Pohjoismaiden ja Baltian alueella on hyvät yhteydet, korkea inhimillinen pääoma ja internetin käyttö, jota tukee väestön vahva digitaalinen koulutus ja digitaalinen lukutaito. Pohjoismaiden ja Baltian alueella on myös korkea digitaaliteknologian integroitumisaste ja korkeatasoiset digitaaliset julkiset palvelut, joita tukevat innovatiivinen ja yhteistyöhön perustuva kulttuuri sekä joustava ja kannustava sääntely. Pohjoismaiden ja Baltian alue tunnetaan onnistuneista digitaalisista aloitteistaan, kuten X-Road-järjestelmästä, e-Residency-ohjelmasta tai Nordic Smart Government -hankkeesta3 .

   .

.

  1. Länsi-Balkanin alue: Länsi-Balkanin alue on kuuden maan ryhmä, joka rakentaa kasvavaa yhteistyötä digitaalisen muutoksen alalla. Länsi-Balkanin alueeseen kuuluvat Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Kosovo, Montenegro, Pohjois-Makedonia ja Serbia. Länsi-Balkanin alueella käytetään yhä enemmän digitaalitekniikkaa, minkä mahdollistavat laajakaistan ja matkaviestinverkkojen yleistyminen sekä sähköisen hallinnon tai sähköisen kaupankäynnin käyttö. Länsi-Balkanin alueella on myös kasvava digitaaliteknologian vaikutus, jonka mahdollistavat julkishallinnon tehokkuuden, läpinäkyvyyden ja osallistumisen parantaminen sekä data-analytiikan tai tekoälyn käyttö. Länsi-Balkanin alue on tunnettu onnistuneista digitaalisista aloitteistaan, kuten alueellisesta verkkovierailusopimuksesta, Länsi-Balkanin digitaalisesta toimintasuunnitelmasta tai Länsi-Balkanin tiedonvaihtofoorumista .

.

Toivottavasti näistä esimerkeistä oli sinulle apua. Jos haluat lisätietoja maiden välisestä yhteistyöstä Euroopan digitaalisessa muutoksessa, voit tutustua seuraaviin verkkosivustoihin:

Onko sinulla muita kysymyksiä tai kommentteja? 😊

Lisätietoa:

 1. eib.org2. europarl.europa.eu3. eib.org4. eib.org5. europarl.europa.eu6. eib.org+3 muuta

13of30

Mitkä Saksan liittovaltion ministeriöt olisivat voineet tehdä enemmän digitalisaation edistämiseksi?

Haku: “saksan liittovaltion ministeriöt digitalisaatio”

Haku: “german federal ministries digitisation”

Vastaukset luodaan sinulle…

Vastauksia luodaan sinulle…

Kysymykseen siitä, mitkä Saksan liittovaltion ministeriöt olisivat voineet tehdä enemmän digitalisaation edistämiseksi, ei ole helppo vastata. Digitalisaatio on poikkihallinnollinen tehtävä, joka koskee kaikkia politiikan ja hallinnon aloja. Siksi kaikkia liittovaltion ministeriöitä kehotetaan antamaan oma panoksensa digitaaliseen muutokseen. On kuitenkin joitakin ministeriöitä, joilla on tai oli erityinen rooli tai vastuu digitalisaatiossa. Näitä ovat mm:

 1. .

   • Koulutus- ja tutkimusministeriö (BMBF): BMBF on Saksan koulutuksen, tieteen ja tutkimuksen edistämisen keskusministeriö. Sen vastuulla on digitaalisten taitojen opettaminen kaikilla koulutusaloilla, digitaalisten innovaatioiden tukeminen tieteessä ja tutkimuksessa ja eettisten ohjeiden laatiminen digitaalisten teknologioiden käsittelyä varten. BMBF on käynnistänyt joitakin tärkeitä aloitteita ja ohjelmia digitaalisen koulutuksen ja tutkimuksen parantamiseksi, kuten koulujen digitaalisopimuksen, tekoälyn tulevaisuusohjelman tai datan eettisen toimikunnan. BMBF voisi kuitenkin tehdä enemmän edistääkseen digitaalisen koulutuksen tasa-arvoa, laatua ja monimuotoisuutta Saksassa esimerkiksi parantamalla opettajien varustusta ja pätevyyttä, verkottamalla oppimispaikkoja ja -tarjontaa voimakkaammin tai edistämällä laajemmin digitaalista luovuutta ja osallistumista2.

  .

  .

Näitä esimerkkejä ei pidä ymmärtää kritiikkinä tai hyökkäyksenä mainittuja ministeriöitä kohtaan, vaan ehdotuksina tai ehdotuksina mahdollisista parannuksista tai painopisteistä digitalisaatiossa. Digitalisointi on kaikkien liittovaltion ministeriöiden ja kaikkien politiikan ja hallinnon tasojen ja alojen yhteinen tehtävä. Siksi on tärkeää, että kaikki sidosryhmät tekevät yhteistyötä ja oppivat toisiltaan, jotta Saksan digitaalista muutosta voidaan edistää ja muokata.

Toivottavasti tästä vastauksesta oli sinulle apua. Onko teillä lisäkysymyksiä tai kommentteja? 😊

Lisätietoa:

 1. bundesregierung.de2. bundesregierung.de3. bmi.bund.de+1 muuta

14of30

Liimattu sivulta

Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet e.V. (ZUM) on vuodesta 1997 lähtien edistänyt koulujen ja opetuksen sisältöjen digitalisointia.
Lue lisää Liity mukaan

Mitä tälle tekstille pitäisi tapahtua?

14of30

Selitä

Vastauksen luominen valitun tekstin avulla

Vastauksen luominen valitun tekstin avulla

Haku: “Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet e.V. (ZUM)” (Internetin opetusmediakeskus).

Haku: “Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet e.V. (ZUM)” (Internetin opetusmediakeskus)

Vastaukset luodaan sinulle…

Vastaukset luodaan sinulle…

Mahdollinen selitys valitulle tekstille on:

Valittu teksti on lyhyt esittely Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet e.V.:stä (ZUM), joka on voittoa tavoittelematon järjestö, joka edistää vapaita ja digitaalisia opetusmateriaaleja. Tekstissä kerrotaan, mitkä ovat ZUM:n tavoitteet ja tarjonta, kuinka kauan se on ollut olemassa ja miten siihen voi osallistua. Tekstissä on myös kaksi linkkiä, jotka johtavat lisätietoihin ZUMista.

ZUM perustettiin vuonna 1997 käyttämään Internetiä oppimisen ja opetuksen apuvälineenä kaikenlaisissa kouluissa ja koulun ulkopuolisessa koulutustyössä saksankielisissä maissa. ZUM tarjoaa erilaisia alustoja ja työkaluja opetusmateriaalien ja opetusideoiden luomiseen, jakamiseen ja löytämiseen. ZUM tukee myös ajatusta avoimista opetusresursseista (Open Educational Resources, OER) eli maksuttomista opetus- ja oppimateriaaleista, jotka julkaistaan Internetissä maksutta ja avoimesti jatkokäsittelyä varten. ZUM elää mukana olevien opettajien ja muiden kiinnostuneiden ihmisten sitoutumisesta, jotka voivat osallistua vapaaehtoisesti ZUMiin tai liittyä sen jäseniksi.

Toivottavasti tästä selityksestä oli sinulle apua. Jos haluat tietää lisää ZUMista, voit tutustua seuraaviin verkkosivuihin:

Lisätietoa: ZUM:n kotisivuilta:

 1. zum.de2. zum.de3. bing.com4. bing.com

15of30

Mitkä muut organisaatiot edistävät digitaalista koulutusta Saksassa?

Etsi: “digitale Bildung in Deutschland”

Haku: “digital education in Germany”

Vastaukset luodaan sinulle…

Vastauksia luodaan sinulle…

Saksassa on monia muitakin digitaalista koulutusta edistäviä organisaatioita sekä kansallisella että alueellisella tai paikallisella tasolla. Esimerkkejä ovat mm:

  1. .

   .

    • The Forum Bildung Digitalisierung e.V.: Forum Bildung Digitalisierung e.V. on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka on sitoutunut tulevaisuuteen suuntautuvaan ja tasa-arvoiseen koulutukseen digitaalisessa maailmassa. Forum Bildung Digitalisierung e.V. tarjoaa erilaisia alustoja ja muotoja, kuten Netzwerk Bildung Digital, Werkstatt Schule im digital Wandel tai konferenssi Bildung Digitalisierung. Forum Bildung Digitalisierung e.V. pyrkii edistämään ja tukemaan kaikkien koulutusalojen sidosryhmien vaihtoa ja verkostoitumista3.

   .

.

Nämä esimerkit eivät ole tyhjentäviä tai lopullisia, mutta ne osoittavat joitakin tärkeimpiä digitaalista koulutusta edistäviä organisaatioita Saksassa. Digitaalista koulutusta tukevia organisaatioita, kuten yhdistyksiä, säätiöitä, yrityksiä tai aloitteita, on paljon muitakin. Jos haluat lisätietoja näistä organisaatioista, voit tehdä verkkohaun tai tutustua joihinkin seuraavista verkkosivustoista:

  • [Digitale-Bildung.de]: Verkkosivusto, jossa on tietoa ja materiaalia digitaalisesta koulutuksesta Saksassa.
  • [Alliance for Education]: Yli 40 organisaation liittouma digitaalisen koulutuksen alalta Saksassa.
  • [Digital School]: Sivusto, jossa on käytännön esimerkkejä ja vinkkejä digitaalisista kouluista Saksassa.

Toivottavasti tästä vastauksesta oli sinulle apua. Onko sinulla lisäkysymyksiä tai kommentteja? 😊

Lisätietoa:

 1. bmbf.de2. bundesregierung.de3. netzwerk-digitale-bildung.de+1 muuta

16of30

Mikä äsken mainituista organisaatioista, mukaan lukien ZUM.DE, jotka edistävät digitaalista koulutusta Saksassa sekä kansallisella että alueellisella tai paikallisella tasolla, käsittelee tekoälyä?

Haku: “ZUM.DE KI”

Haku: “ZUM.DE KI”

Haku: “Kultusministerkonferenz KI”

Haku: “Kultusministerkonferenz KI” (opetus- ja kulttuuriministerien konferenssi)

Haku: “Stiftung Digitale Chancen KI” (Digitaalisten mahdollisuuksien säätiö)

Haku: “Stiftung Digitale Chancen KI” (Digital Opportunities Foundation)

Haku: “Forum Bildung Digitalisierung e.V. KI” (Forum for Digitalisation Education)

Haku: “Forum Bildung Digitalisierung e.V. KI”

Vastauksia luodaan sinulle…

Vastauksia luodaan sinulle…

Yksi mahdollinen vastaus on:

Kiitos kysymyksestäsi. Saksassa on useita organisaatioita, jotka työskentelevät tekoälyn (AI) parissa digitaalisen koulutuksen yhteydessä sekä kansallisella että alueellisella tai paikallisella tasolla. Tässä on muutamia esimerkkejä, jotka saattavat kiinnostaa sinua:

   • The Kultusministerkonferenz (KMK): KMK on osavaltioiden opetuksesta, koulutuksesta ja tieteestä vastaavien ministerien yhdistys. KMK on hyväksynyt erilaisia digitaalista koulutusta koskevia päätöslauselmia ja strategioita, joissa otetaan huomioon myös tekoälyn rooli ja merkitys. Esimerkiksi vuonna 2022 KMK hyväksyi suosituksen “Opetus ja oppiminen digitaalisessa maailmassa”, jossa määrätään muun muassa tekoälyosaamisen edistämisestä ja eettisten suuntaviivojen kehittämisestä tekoälyn käsittelyä varten kouluissa1. Lisäksi KMK hyväksyi vuonna 2023 “Toimintasuunnitelman tekoälystä koulutuksessa”, jossa määrätään valtioiden välisestä yhteistyöstä tekoälyn tutkimuksessa, kehittämisessä ja soveltamisessa kaikilla koulutuksen aloilla2.

.

  1. The Digital Opportunities Foundation: The Digital Opportunities Foundation on voittoa tavoittelematon järjestö, joka pyrkii edistämään kaikenikäisten ja -näköisten ihmisten digitaalista osallistumista ja lukutaitoa. Digital Opportunities Foundation käsittelee myös tekoälyä ja järjestää erilaisia hankkeita ja tapahtumia aiheesta. Esimerkiksi vuonna 2023 säätiö järjesti tekoälyä käsittelevän keskustelutilaisuuden “Learning People and Machines”, joka oli suunnattu senioreille ja jossa annettiin tietoa tekoälyn mahdollisuuksista ja riskeistä3. Säätiö on myös mukana “AI4EU”-hankkeessa, jossa perustetaan eurooppalainen foorumi tekoälyn tutkimusta ja innovointia varten4.

.

  1. The Forum Bildung Digitalisierung e.V.: Forum Bildung Digitalisierung e.V. on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka on sitoutunut tulevaisuuteen suuntautuvaan ja tasa-arvoiseen koulutukseen digitaalisessa maailmassa. Forum Bildung Digitalisierung e.V. käsittelee myös tekoälyä koskevaa aihetta ja tarjoaa siihen liittyen erilaisia alustoja ja formaatteja. Esimerkiksi vuonna 2023 Foorumi järjesti verkkokonferenssin aiheesta “Education in Times of Artificial Intelligence”, joka oli suunnattu opettajille, kouluhallinnolle, koululautakunnille ja muille koulutuksen sidosryhmille ja jossa keskusteltiin tekoälyn mahdollisuuksista ja haasteista koulukontekstissa5. Foorumi ylläpitää myös “Bildung Digital” -verkostoa, joka tukee kouluja sellaisten digitaalisten konseptien kehittämisessä ja toteuttamisessa, joihin voi sisältyä tekoälyn käyttö6.

.

Nämä esimerkit eivät ole tyhjentäviä tai lopullisia, mutta ne osoittavat joitakin tärkeimpiä organisaatioita, jotka työskentelevät tekoälyn parissa digitaalisen koulutuksen yhteydessä Saksassa. Aiheen parissa työskentelee paljon muitakin organisaatioita, kuten yhdistyksiä, säätiöitä, yrityksiä tai aloitteita. Jos haluat lisätietoja näistä organisaatioista, voit tehdä verkkohaun tai tutustua joihinkin seuraavista verkkosivustoista:

Toivottavasti tästä vastauksesta oli sinulle apua. Onko sinulla muita kysymyksiä tai kommentteja? 😊

Lisätietoa:

 1. teach.zum.de2. computerbild.de3. ingenieur.de4. kmk.org5. kmk.org6. kmk.org7. digitale-chancen. de8. digitale-chancen.de9. digitale-chancen.de10. bing.com11. forumbd.de12. forumbd.de13. xn--creativittstechniken-jzb.info14. chat.openai.com15. microsoft.com16. gptschule.de+14 lisää

17of30

Liimattu sivulta

Oppitunnin valmistelu-luova-kI:n avulla

Sisällysluettelo
1 Luovia tekniikoita tekoälyn avulla oppituntien valmistelussa
1.1 Lähestymistapoja tekoälyyn
2 Luovuusprosessi oppituntikokonaisuuden suunnittelun esimerkin avulla
2.1 Seuraavassa on esimerkki oppituntiyksikön “Politiikka yhteisössä” suunnittelusta.
Luovuuden tekniikat tekoälyn avulla oppitunnin valmistelussa
Yhä monimutkaisemmassa maailmassa kyky tuottaa tehokkaasti ideoita luovien prosessien avulla on ratkaisevan tärkeää. Yksi innovatiivinen tapa on yhdistää “Kuusi ajatteluhattua” -menetelmä ja tekoäly (AI).

Mitä tämän tekstin kanssa pitäisi tapahtua?

17of30

Selitä

Luo vastaus valitun tekstin avulla

Luo vastaus valitun tekstin avulla

Etsi hakusanalla: “Six Thinking Hats Method”.

Etsi hakusanalla: “Six Thinking Hats Method”.

Vastaukset luodaan sinulle…

Vastaukset luodaan sinulle…

Mahdollinen selitys valitulle tekstille on:

Valittu teksti on lyhyt johdatus tekoälyn (AI) luovuustekniikoiden käyttöön oppituntien valmistelussa. Tekstissä selitetään, mitä etuja ja mahdollisuuksia tekoälyllä on ideointiin ja ongelmanratkaisuun, miten tekoälyä käytetään ja miten luova prosessi suunnitellaan oppitunnin suunnittelun esimerkin avulla. Tekstissä käytetään Edward de Bonon “Kuusi ajatteluhattua” -menetelmää tuomaan esiin erilaisia näkökulmia ja lähestymistapoja. Menetelmän avulla aihetta voidaan tarkastella eri näkökulmista, analysoida tosiasioita, ottaa huomioon tunnepohjaisia näkökohtia, kritisoida, korostaa myönteisiä näkökohtia ja keksiä luovia ratkaisuja.

Tekstissä on myös kaksi linkkiä, jotka johtavat lisätietoihin “Six Thinking Hats” -menetelmästä ja tekoälyalusta ChatGPT:stä. ChatGPT on verkkopalvelu, joka perustuu tekoälymalliin, joka osaa luoda ja ymmärtää luonnollista kieltä. ChatGPT:tä voidaan käyttää luovana kumppanina tai avustajana erilaisten tekstien luomisessa tai parantamisessa. ChatGPT on antanut esimerkin tästä prosessista täällä. Tässä tuotos on muotoiltu helppokäyttöisemmäksi.

Toivottavasti tästä selityksestä oli apua. Jos haluat oppia lisää luovuustekniikoista, joissa tekoälyä käytetään oppituntien valmistelussa, voit tutustua seuraaviin verkkosivustoihin:

Onko sinulla muita kysymyksiä tai kommentteja? 😊

Lisätietoa:

 1. wp.uni-koblenz.de2. de.wikipedia.org3. bing.com4. consulting-life.de+2 muuta

18of30

Miten “kuusi ajatteluhattua” -menetelmä toimii?

Haku: “kuuden ajatteluhatun menetelmä”

Etsi hakusanalla: “kuuden ajatteluhatun menetelmä”

Vastaukset luodaan sinulle…

Vastaukset luodaan sinulle…

‘Kuusi ajatteluhattua’ -menetelmä on Edward de Bonon vuonna 1986 kehittämä luovuustekniikka. Se on ryhmäkeskustelun ja yksilöllisen ajattelun väline, joka mahdollistaa kuusi erilaista näkökulmaa kysymykseen tai ongelmaan. Kuusi näkökulmaa symboloi kuusi eriväristä hattua, jotka puetaan päällekkäin. Menetelmä perustuu rinnakkaisen ajattelun periaatteeseen, mikä tarkoittaa, että kaikilla osallistujilla on aina samanvärinen hattu päässään ja he vaihtavat hattua yhdessä.

Kuusi hattua ja niiden merkitykset ovat:

  • valkoinen hattu edustaa analyyttistä, neutraalia ajattelua. Tätä hattua käyttäessään osallistujat käsittelevät numeroita, tietoja ja faktoja. He eivät muodosta arviota, vaan tarkastelevat aihetta arvovapaasti.
  • Punainen hattu edustaa emotionaalista, subjektiivista ajattelua. Tätä hattua kantaessaan osallistujat käsittelevät tunteitaan ja mielipiteitään aiheesta. Heidän ei tarvitse perustella tai perustella niitä, vaan ainoastaan ilmaista ne.
  • Keltainen hattu edustaa optimistista, spekulatiivista ajattelua. Tätä hattua kantaessaan osallistujat käsittelevät aiheeseen liittyviä myönteisiä näkökohtia ja argumentteja. He etsivät etuja, mahdollisuuksia ja mahdollisuuksia.
  • Musta hattu edustaa pessimististä, kriittistä ajattelua. Tätä hattua kantaessaan osallistujat käsittelevät aiheeseen liittyviä kielteisiä näkökohtia ja argumentteja. He etsivät haittoja, vaaroja ja riskejä.
  • vihreä hattu edustaa luovaa, rakentavaa ajattelua. Tätä hattua käyttäessään osallistujat käsittelevät uusia ideoita ja lähestymistapoja aiheeseen. He saavat olla luovia ja epäsovinnaisia. Kaikki ideat kirjoitetaan ylös ilman, että niitä arvioidaan.
  • sininen hattu edustaa järjestelmällistä, jäsentävää ajattelua. Tätä hattua kantaessaan osallistujat käsittelevät koko prosessin yleiskuvaa. He suunnittelevat hattujen järjestyksen, tekevät yhteenvedon tuloksista ja tekevät johtopäätöksiä.

‘Kuusi ajatteluhattua’ -menetelmää voidaan soveltaa eri tilanteissa, esimerkiksi ideointiin, ongelmanratkaisuun tai päätöksentekoon. Menetelmän tarkoituksena on tehdä ajatteluprosessista tehokkaampi, monipuolisempi ja ristiriidattomampi.

Jos haluat oppia lisää ‘Six Thinking Hats’ -menetelmästä, voit tutustua seuraaviin verkkosivustoihin:

Toivottavasti tästä vastauksesta oli sinulle apua. Onko sinulla muita kysymyksiä tai kommentteja? 😊

Lisätietoa:

 1. wp.uni-koblenz.de2. de.wikipedia.org3. consulting-life.de4. bing.com+2 muuta

19of30

Onko olemassa muita luovuustekniikoita, joita voidaan yhdistää tekoälyyn?

Etsi: “luovuustekniikat tekoälyn kanssa”

Haku: “creativity techniques with AI”

Vastaukset luodaan sinulle…

Vastauksia luodaan sinulle…

Kyllä, on olemassa muita luovuustekniikoita, joita voidaan yhdistää tekoälyn kanssa. Tekoälytekniikka voi toimia luovien prosessien työkaluna tai kumppanina tarjoamalla uutta tietoa, inspiraatiota tai ehdotuksia. Esimerkkejä tekoälyn kanssa yhdistettävistä luovuustekniikoista ovat:

   • Aivoriihi: Aivoriihi on luovuustekniikka, jossa ryhmä ihmisiä ilmaisee spontaanisti ja vapaasti ideoita jostakin aiheesta tai ongelmasta arvioimatta tai kritisoimatta niitä. Ideat kerätään ja myöhemmin valitaan tai kehitetään edelleen. Tekoälyteknologia voi tukea aivoriihiä tuottamalla uusia ideoita tai laajentamalla tai yhdistämällä olemassa olevia ideoita. Esimerkiksi ChatGPT voi toimia luovana avustajana, joka vastaa ryhmän panokseen ja tekee uusia ehdotuksia1.

  .

   • Mindmapping: Mindmapping on luovuustekniikka, jossa keskeinen teema tai ongelma visualisoidaan graafisessa esityksessä. Keskusteemasta lähtevät haarat edustavat eri näkökohtia tai alateemoja. Nämä puolestaan voidaan jakaa edelleen haaroihin, jotka sisältävät yksityiskohtia tai esimerkkejä. Mindmapping auttaa tunnistamaan yhteyksiä, järjestämään ajatuksia ja edistämään muistia. Tekoälyteknologia voi tukea ajatuskartoitusta luomalla automaattisesti ajatuskarttoja tai lisäämällä tai optimoimalla olemassa olevia ajatuskarttoja. Esimerkiksi bing.com Chat voi toimia luovana kumppanina, joka vastaa käyttäjän syötteisiin ja luo sopivia mindmaps2.

  .

   • SCAMPER: SCAMPER on luovuustekniikka, jossa olemassa olevaa tuotetta tai ratkaisua muutetaan tai parannetaan erilaisten kysymysten avulla. Kysymykset perustuvat seitsemän verbin alkukirjaimiin: Substitute (korvata), Combine (yhdistää), Adapt (mukauttaa), Modify (muuttaa), Put to another use (laittaa toiseen käyttöön), Eliminate (poistaa) ja Reverse (kääntää). SCAMPER auttaa omaksumaan uusia näkökulmia, löytämään vaihtoehtoja ja edistämään innovointia. Tekoälyteknologia voi tukea SCAMPERia luomalla automaattisesti kysymyksiä tai vastaamalla olemassa oleviin kysymyksiin. Esimerkiksi gptSchule.de voi toimia luovana avustajana, joka reagoi käyttäjän syötteisiin ja kysyy tai vastaa sopiviin kysymyksiin3.

  .

Toivottavasti näistä esimerkeistä on ollut sinulle apua. Jos haluat oppia lisää tekoälyn luovuustekniikoista, voit tutustua seuraaviin verkkosivustoihin:

 1. .

Onko sinulla muita kysymyksiä tai kommentteja? 😊

Lisätietoa:

 1. teach.zum.de2. kunstplaza.de3. projects-easily-made.de4. teach.zum.de5. teach.zum.de. kunstplaza.de6. projekte-leicht-gemacht.de7. xn--kreativittstechniken-jzb.info8. chat.openai.com9. microsoft.com10. gptschule.de+8 muuta

20of30

Voinko käyttää muita kieliä kuin englantia tekoälyn kanssa työskennellessäni?

Etsi hakusanalla: “AI in other languages than English”.

Haku: “AI muilla kielillä kuin englanniksi”

Vastauksia luodaan sinulle…

Vastauksia luodaan sinulle…

Kyllä, voit käyttää muita kieliä kuin englantia tekoälyn kanssa työskennellessäsi. Tekoäly ei ole rajoitettu tiettyyn kieleen, vaan se voi ymmärtää, kääntää ja luoda eri kieliä. Monet tekoälytyökalut ja -palvelut ovat monikielisiä tai tarjoavat eri kielivaihtoehtoja. Esim:

   • DeepL Translator: DeepL Translator on verkkopalvelu, joka voi kääntää tekstejä 26 eri kielelle, kuten saksaksi, englanniksi, kiinaksi, ranskaksi, espanjaksi ja venäjäksi. DeepL Kääntäjä perustuu tekoälymalliin, joka pystyy käsittelemään ja oppimaan luonnollista kieltä. DeepL kääntäjää pidetään yhtenä maailman tarkimmista ja sujuvimmista kääntäjistä1.

  .

   • LightOn Muse: LightOn Muse on verkkopalvelu, joka pystyy tuottamaan ja ymmärtämään luonnollisen kielen tekstejä. LightOn Muse perustuu tekoälymalliin, joka on oppinut suuria määriä tekstiä internetistä. LightOn Muse voi toimia englannin lisäksi myös neljällä muulla kielellä (ranska, saksa, espanja, italia, saksa). LightOn Musea voidaan käyttää luovana kumppanina tai avustajana erityyppisissä teksteissä2.

  .

   • ChatGPT: ChatGPT on verkkopalvelu, joka pystyy tuottamaan ja ymmärtämään luonnollisen kielen tekstejä. ChatGPT perustuu tekoälymalliin, joka pystyy käsittelemään ja oppimaan luonnollista kieltä. ChatGPT pystyy toimimaan eri kielillä tunnistamalla käyttäjän syötteen ja reagoimalla siihen sen mukaisesti. ChatGPT:tä voidaan käyttää luovana avustajana tai yhteistyökumppanina erityyppisissä teksteissä3.

  .

Nämä esimerkit eivät ole täydellisiä tai lopullisia, mutta ne osoittavat joitakin tapoja, joilla voit käyttää muita kieliä kuin englantia tekoälyn kanssa työskennellessäsi. On paljon muitakin tekoälytyökaluja ja -palveluita, jotka tukevat tai tarjoavat eri kieliä. Jos haluat lisätietoja näistä, voit tehdä verkkohaun tai tutustua seuraaviin verkkosivustoihin:

  • AI muilla kielillä kuin englanniksi: Artikkeli hyödyllisistä ja jännittävistä tekoälytyökaluista eri kielille.
  • [Parhaat kokeiltavat tekoälypalvelut]: Artikkeli muutamista kiehtovista tekoälypalveluista, joita voit kokeilla itse.
  • [Oppitunnin valmistelu-luovasti tekoälyn avulla]: Sivu luovasta menetelmästä oppituntien valmisteluun ChatGPT:n avulla.

Toivottavasti tästä vastauksesta oli sinulle apua. Onko sinulla muita kysymyksiä tai kommentteja? 😊

Lisätietoa:

 1. deepl.com2. com-magazin.de3. blackwallstreet.de4. muse.lighton.ai+2 muuta

21of30

Miten voin käyttää DeepL kääntäjää?

Etsi: “DeepL kääntäjän opas”

Etsi: “DeepL kääntäjäopas”

Vastaukset luodaan sinulle…

Vastauksia luodaan sinulle…

Yksi mahdollinen vastaus on:

Lisätietoja:

 1. deepl.com2. praxistipps.chip.de3. support.deepl.com+2 muuta

22of30

Voinko saada käännettyä myös kokonaisia tekstejä vai vain yksittäisiä sanoja ja lauseita?

Vastaukset luodaan sinulle…

Vastaukset luodaan sinulle…

Kyllä, voit myös kääntää kokonaisia tekstejä DeepL translatorilla. DeepL kääntäjä on verkkopalvelu, joka voi kääntää tekstejä 26 eri kielelle, mukaan lukien saksa, englanti, kiina, ranska, espanja ja venäjä. DeepL kääntäjä perustuu tekoälymalliin, joka pystyy käsittelemään ja oppimaan luonnollista kieltä. DeepL kääntäjää pidetään yhtenä maailman tarkimmista ja sujuvimmista kääntäjistä.

Kääntääksesi kokonaisen tekstin sinun tarvitsee vain noudattaa alla olevia ohjeita:

  • Avaa DeepL kääntäjäsivusto selaimessasi.
  • Valitse lähde- ja kohdekieli vasemmassa yläkulmassa olevista pudotusvalikoista.
  • Kopioi teksti, jonka haluat kääntää, ja liitä se vasemmalla olevaan syöttökenttään. Vaihtoehtoisesti voit ladata tiedoston napsauttamalla kansiokuvaketta.
  • Odota, kunnes teksti käännetään automaattisesti oikeanpuoleisessa tulostuskentässä. Voit muokata tai parantaa käännöstä klikkaamalla yksittäisiä sanoja tai lauseita ja valitsemalla muita ehdotuksia.
  • Kopioi käännös oikeasta tulostuskentästä tai tallenna se tiedostoksi napsauttamalla levykkeen kuvaketta.

Toivottavasti tästä oppaasta on ollut sinulle apua. Jos haluat oppia lisää DeepL kääntäjästä, voit tutustua seuraaviin verkkosivustoihin:

  • [DeepL – Wikipedia]: Wikipedia-artikkeli, jossa on kuvaus ja esimerkki DeepL-kääntäjästä.
  • [DeepL: Maailman paras konekäännös]: Artikkeli, jossa on luokitus ja vertailu DeepL kääntäjän ja muiden kääntäjien välillä.
  • [DeepL Kääntäjä – Lyhyt esittely]: Video, jossa esitellään lyhyesti DeepL kääntäjä.

Onko sinulla muita kysymyksiä tai kommentteja? 😊

23from30

Liimattu sivulta

Huijaaminen tekoälyllä: näin ChatGPT vaikuttaa kouluihin
Päivitys: 02.02.2023, 14:43
Kirjoittaja: Christina Hein
Kommentit
Jaa

Riski: Miten opettaja voi tarkistaa, oliko tekoäly mukana kirjoitustyössä? © Arkistokuva
Joulukuusta lähtien Internet-työkalu ChatGPT on ollut avoimesti kaikkien saatavilla. Sillä voi muun muassa kirjoittaa tekstejä itsenäisesti. Koulujen ja yliopistojen on otettava se haltuun.
Kassel – Tietokoneohjelma, jolla on hankala nimi ChatGPT, on viime aikoina työllistänyt paitsi teknologiasta kiinnostuneita ihmisiä, myös aiheuttanut uusia keskusteluja kouluissa ja yliopistoissa. Joulukuusta lähtien kaikille avoin ja maksuton ohjelma käyttää tekoälyä vastaamaan kysymyksiin, ja sen tarkoituksena on ennen kaikkea helpottaa työelämää.

Maailmanperintökohde Kasselissa: Hercules Bergpark Wilhelmshöhe -puistossa

Mutta entä jos oppilaat ja opiskelijat hyödyntävät yhä enemmän tätä tekoälyn apua? Näin on jo tapahtunut yhä useammin lyhyen ajan kuluessa siitä, kun se on ollut mahdollista. Voidaanko oppijan esittämät asiat enää lainkaan todentaa? Asiantuntijat ovat yhtä mieltä: ChatGPT tulee muuttamaan paljon koulutusta.
“Me opettajat kohtaamme valtavia ongelmia itsenäisyyden tarkistamisessa”, sanoo Boris Krüger, Albert Schweitzer -koulun historian, latinan ja italian opettaja. Jos jo aiemmin joidenkin oppilaiden oli vaikea selvittää, olivatko vanhemmat, vanhemmat oppilaat tai opiskelijat osallistuneet yksikköön, nyt saavutamme uusia ulottuvuuksia tekoälytyökalun helppokäyttöisten käyttömahdollisuuksien ansiosta. “Tämä on edelleen hyvin haastavaa, Boris Krüger sanoo. “Meidän on etsittävä uusia tenttimuotoja sekä teknisiä ratkaisuja ja työkaluja, esimerkiksi digitaalisten vesileimojen käyttöä.”

Mitä tälle tekstille pitäisi tapahtua?

23of30

Yhteenveto

Vastauksen luominen valitun tekstin avulla

Vastauksen luominen valitun tekstin avulla

Vastaukset luodaan puolestasi…

Vastaukset luodaan sinulle…

Yksi mahdollinen vastaus on:

Valittu teksti on artikkeli ChatGPT:n, tekoälyä tekstien laatimiseen käyttävän tietokoneohjelman, vaikutuksesta kouluihin ja yliopistoihin. Artikkelissa kerrotaan, miten ChatGPT on ollut kaikkien vapaasti käytettävissä joulukuusta 2023 lähtien ja miten se voi vastata kysymyksiin. Artikkelissa käsitellään myös ongelmaa, että oppilaat ja opiskelijat saattavat käyttää ChatGPT:tä huijaamiseen kotitehtävissä tai kokeissa. Artikkelissa siteerataan opettajaa, joka sanoo, että paperien riippumattomuuden tarkistaminen on vaikeaa ja että tarvitaan uusia tenttimuotoja ja teknisiä ratkaisuja. Artikkelin lopuksi todetaan, että asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että ChatGPT tulee muuttamaan koulutusta1.

Lisätietoja:

1

24of30

Liimattu sivulta

Huijaaminen tekoälyllä: näin ChatGPT vaikuttaa kouluissa
Päivitys: 02.02.2023, 14:43.
Kirjoittaja: Christina Hein
Kommentit
Jaa

Riski: Miten opettaja voi tarkistaa, oliko tekoäly mukana kirjoitustyössä? © Arkistokuva
Joulukuusta lähtien Internet-työkalu ChatGPT on ollut avoimesti kaikkien saatavilla. Sillä voi muun muassa kirjoittaa tekstejä itsenäisesti. Koulujen ja yliopistojen on otettava se haltuun.
Kassel – Tietokoneohjelma, jolla on hankala nimi ChatGPT, on viime aikoina työllistänyt paitsi teknologiasta kiinnostuneita ihmisiä, myös aiheuttanut uusia keskusteluja kouluissa ja yliopistoissa. Joulukuusta lähtien kaikille avoin ja maksuton ohjelma käyttää tekoälyä vastaamaan kysymyksiin, ja sen tarkoituksena on ennen kaikkea helpottaa työelämää.

Suosittuja vapaa-ajan aktiviteetteja Hessenissä

Mutta entä jos oppilaat ja opiskelijat hyödyntävät yhä enemmän tätä tekoälyn apua? Näin on jo tapahtunut yhä useammin lyhyen ajan kuluessa siitä, kun se on ollut mahdollista. Voidaanko oppijan esittämät asiat vielä ylipäätään todentaa? Asiantuntijat ovat yhtä mieltä: ChatGPT tulee muuttamaan paljon koulutusta.
“Me opettajat kohtaamme valtavia ongelmia itsenäisyyden tarkistamisessa”, sanoo Boris Krüger, Albert Schweitzer -koulun historian, latinan ja italian opettaja. Jos jo aiemmin joidenkin oppilaiden oli vaikea selvittää, olivatko vanhemmat, vanhemmat oppilaat tai opiskelijat osallistuneet yksikköön, nyt saavutamme uusia ulottuvuuksia tekoälytyökalun helppokäyttöisten käyttömahdollisuuksien ansiosta. “Tämä on edelleen hyvin haastavaa, Boris Krüger sanoo. “Meidän on etsittävä uusia tenttimuotoja sekä teknisiä ratkaisuja ja työkaluja, esimerkiksi digitaalisten vesileimojen käyttöä.”

Mitä tälle tekstille pitäisi tapahtua?

24of30

Laajenna

Etsi: “ChatGPT”

Haku: “ChatGPT”

Vastaukset luodaan sinulle…

Vastauksia luodaan sinulle…

Yksi mahdollinen vastaus on:

Valittu teksti on pyyntö laajentaa verkkohakua ChatGPT. ChatGPT on tietokoneohjelma, joka käyttää tekoälyä tekstien laatimiseen. Sen on kehittänyt OpenAI, ja se asetetaan kaikkien saataville ilmaiseksi marraskuussa 2023. ChatGPT voi vastata kysymyksiin, käydä vuoropuhelua, kertoa tarinoita ja paljon muuta. ChatGPT perustuu tekoälymalliin, joka pystyy käsittelemään ja oppimaan luonnollista kieltä.

Jos haluat laajentaa ChatGPT:n verkkohakua, voit tutustua joihinkin seuraavista sivustoista, jotka näkyvät hakutuloksissa:

 1. .

Toivottavasti tästä vastauksesta oli sinulle apua. Jos haluat oppia lisää ChatGPT:stä, voit myös teettää grafiikan, joka näyttää ChatGPT:n toiminnassa. Sinun tarvitsee vain kirjoittaa #graphic_art(“ChatGPT”). Onko sinulla muita kysymyksiä tai kommentteja? 😊

Lisätietoa:

 1. openai.com2. openai.com3. en.wikipedia.org4. minitool.com+2 muuta

25of30

Pelkäävätkö opettajat tekoälyä, koska suuri osa siitä, mihin he ovat tottuneet, muuttuu nyt häiritsevästi?

Haku: “opettajien asenteet tekoälyä kohtaan”

Etsi: “teachers’ attitudes towards AI” (opettajien asenteet tekoälyä kohtaan)

Vastaukset luodaan sinulle…

Vastauksia luodaan sinulle…

Kiitos kysymyksestäsi. On vaikea sanoa, pelkäävätkö opettajat tekoälyä, koska suuri osa siitä, mihin he olivat tottuneet, muuttuu nyt häiritsevästi. Opettajien asenteet ja luottamus tekoälyä kohtaan voivat riippua monista tekijöistä, kuten heidän tietämyksestään, kokemuksestaan, motivaatiostaan ja odotuksistaan tekoälyn suhteen. Useissa tutkimuksissa on pyritty selvittämään ja ymmärtämään opettajien näkökulmia ja tarpeita tekoälyyn liittyen.

Esimerkiksi Chounta et al. (2022) tutkimuksessa selvitettiin opettajien käsityksiä tekoälystä heidän käytäntöjään tukevana välineenä virolaisessa K-12-opetuksessa1. Tutkimuksessa havaittiin, että opettajilla oli rajallinen tietämys tekoälystä ja sen mahdollisista sovelluksista, mutta he kokivat sen mahdollisuutena koulutukselle. Tutkimuksessa havaittiin myös joitakin sosiokulttuuriseen kontekstiin liittyviä haasteita, kuten kielimuuri tai teknisen tuen puute.

Toisessa Schmidin ym. tutkimuksessa (2019) tarkasteltiin opettajien näkökulmia ja osaamista tekoälyyn liittyen saksalaisessa korkea-asteen koulutuksessa2. Tutkimus osoitti, että opettajat antoivat hieman enemmän arvoa tekoälyä koskevalle sosiokulttuuriselle ja tekniselle tietämykselle kuin puhtaasti sovelluskeskeiselle osaamiselle. Tutkimus osoitti myös, että opettajat kokivat, että tekoälyä koskevat riittävät resurssit ja koulutus puuttuvat.

Nämä esimerkit eivät ole edustavia tai lopullisia, mutta ne osoittavat joitakin mahdollisia vaikutteita ja haasteita, jotka voivat vaikuttaa opettajien asenteisiin ja käyttäytymiseen tekoälyä kohtaan. On tärkeää, että opettajat saavat tietoa ja koulutusta tekoälystä, jotta he ymmärtävät sen mahdollisuudet ja rajoitukset ja voivat käyttää sitä vastuullisesti ja tehokkaasti käytössään.

Toivottavasti tästä vastauksesta on ollut teille apua. Jos haluat tietää lisää opettajien asenteista ja luottamuksesta tekoälyä kohtaan, voit tutustua seuraaviin verkkosivustoihin:

Onko sinulla muita kysymyksiä tai kommentteja? 😊

Lisätietoa:

 1. link.springer.com2. researchgate.net3. researchgate.net4. link.springer.com5. frontiersin.org6. researchgate.net7. doi.org+5 muuta

26of30

Miten voin opettajana hyödyntää tekoälyä luokkahuoneessani?

Etsi: “tekoäly koulussa”

Haku: “AI in school”

Vastaukset luodaan sinulle…

Vastauksia luodaan sinulle…

Kiitos kysymyksestäsi. On olemassa erilaisia tapoja, joilla sinä opettajana voit käyttää tekoälyä luokassasi. Tekoäly voi auttaa sinua saamaan oppilaasi innostumaan aiheesta, opettamaan heille tekoälyn perusteita ja sovelluksia sekä kannustamaan heitä kriittiseen ja luovaan ajatteluun. Seuraavassa on joitakin esimerkkejä siitä, miten voit käyttää tekoälyä oppitunneilla:

   • Voit käyttää tekoälyä välineenä oppituntien valmistelun ja toteuttamisen tukena. Voit esimerkiksi käyttää ChatGPT:tä kysymyksiin vastaamiseen, tekstien kirjoittamiseen tai parantamiseen tai luovien ideoiden tuottamiseen. ChatGPT on verkkopalvelu, joka perustuu tekoälymalliin, joka pystyy käsittelemään ja oppimaan luonnollista kieltä. Voit käyttää ChatGPT:tä virallisen verkkosivuston1 kautta tai työpöytäsovelluksena. Jos haluat lisätietoja ChatGPT:stä, voit tutustua tähän artikkeliin

  .

   • Voit käyttää tekoälyä oppiaineena oppiaineiden ja yleisten taitojen opettamiseen. Voit esimerkiksi selittää oppilaille, mitä tekoäly on, miten se toimii ja missä sitä käytetään. Voit myös keskustella tekoälyn eettisistä, yhteiskunnallisista ja oikeudellisista näkökohdista ja ohjata oppilaitasi omaksumaan pohdiskelevan ja vastuullisen asenteen tekoälyä kohtaan. Jos etsit tekoälyyn liittyvää opetusmateriaalia, voit tutustua näihin verkkosivustoihin: Educational Hacks: Tips for AI in the Classroom, Artificial Intelligence in Schools tai [lesson-preparation-creative-with-AI].
   • Voit käyttää tekoälyä välineenä oppimismotivaation ja -kiinnostuksen edistämiseen. Voit esimerkiksi antaa oppilaille mahdollisuuden kokeilla, leikkiä tai oppia itse tekoälyn avulla. Voit myös esitellä tai kokeilla erilaisia tekoälytyökaluja tai -palveluita, jotka tarjoavat jännittäviä tai hyödyllisiä ominaisuuksia. Jos etsit tekoälytyökaluja tai -palveluita, joita voit käyttää luokkahuoneessasi, voit tutustua näihin verkkosivustoihin: [Parhaat kokeilemisen arvoiset tekoälypalvelut], [Tekoäly: Nämä 15 tekoälytyökalua, jotka sinun pitäisi tuntea] tai [Mind Mapping Software – Brainstorm Online].

  .

Toivottavasti näistä esimerkeistä on ollut sinulle apua. Jos haluat oppia lisää tekoälyn käytöstä kouluissa, voit tutustua tähän artikkeliin2. Onko sinulla muita kysymyksiä tai kommentteja? 😊

Lisätietoa:

 1. bpb.de2. bpb.de3. bildungsserver.de4. bildungsserver.de+1 muuta

27of30

Voinko käyttää muita kieliä kuin saksaa työskennellessäni ChatGPT:n kanssa?

Vastaukset luodaan sinulle…

Vastaukset luodaan sinulle…

Kyllä, voit käyttää myös muita kieliä kuin saksaa työskennellessäsi ChatGPT:n kanssa. ChatGPT on verkkopalvelu, joka pystyy tuottamaan ja ymmärtämään luonnollisen kielen tekstejä. ChatGPT perustuu tekoälymalliin, joka pystyy käsittelemään ja oppimaan luonnollista kieltä1. ChatGPT pystyy toimimaan eri kielillä tunnistamalla käyttäjän syötteen ja vastaamalla sen mukaisesti.

Jos haluat käyttää muuta kieltä kuin saksaa, sinun tarvitsee vain noudattaa alla olevia ohjeita:

  • Avaa ChatGPT-sivusto selaimessasi.
  • Valitse haluamasi kieli oikeassa yläkulmassa olevasta pudotusvalikosta. Voit valita englannin, ranskan, espanjan, italian ja saksan välillä.
  • Kirjoita kysymyksesi tai tekstisi vasempaan syöttökenttään. Voit myös ladata tiedoston klikkaamalla kansiokuvaketta.
  • Odota, kunnes ChatGPT vastaa automaattisesti samalla kielellä oikeassa tulostuskentässä. Voit muokata tai parantaa vastausta klikkaamalla yksittäisiä sanoja tai lauseita ja valitsemalla muita ehdotuksia.
  • Kopioi vastaus oikeasta tulostuskentästä tai tallenna se tiedostoksi klikkaamalla levykkeen kuvaketta.

Toivottavasti tästä oppaasta on ollut sinulle apua. Jos haluat oppia lisää ChatGPT:stä, voit tutustua tähän artikkeliin. Onko sinulla muita kysymyksiä tai kommentteja? 😊

Lisää tietoa:

1

28of30

Suhtautuvatko saksalaiset opettajat tekoälyn käyttöön kouluissa epäilevämmin kuin esimerkiksi heidän suomalaiset tai virolaiset kollegansa?

Haku: “attitudes of teachers towards AI in education in Germany, Finland and Estonia”.

Haku: “attitudes of teachers towards AI in education in Germany, Finland and Estonia”.

Vastaukset luodaan sinulle…

Vastauksia luodaan sinulle…

Yksi mahdollinen vastaus on:

Kiitos kysymyksestäsi. Ei ole helppoa esittää yleistä lausuntoa saksalaisten opettajien suhtautumisesta tekoälyn käyttöön kouluissa, sillä se voi riippua monista tekijöistä, kuten opettajien tietämyksen tasosta, kokemuksesta, motivaatiosta ja odotuksista tekoälyn suhteen. On kuitenkin olemassa joitakin tutkimuksia, joissa on pyritty vertailemaan ja ymmärtämään opettajien asenteita ja luottamusta tekoälyä kohtaan eri maissa.

Esimerkiksi Chounta et al. (2022) tutkimuksessa tarkasteltiin opettajien käsityksiä tekoälystä heidän käytäntöjään tukevana välineenä virolaisessa K-12-opetuksessa1. Tutkimuksessa havaittiin, että opettajilla oli rajallinen tietämys tekoälystä ja sen mahdollisista sovelluksista, mutta he kokivat sen mahdollisuutena koulutukselle. Tutkimuksessa havaittiin myös joitakin sosiokulttuuriseen kontekstiin liittyviä haasteita, kuten kielimuuri tai teknisen tuen puute.

Toisessa Schmidin ym. tutkimuksessa (2019) tutkittiin opettajien näkökulmia ja osaamista tekoälyyn liittyen saksalaisessa korkeakoulutuksessa. Tutkimus osoitti, että opettajat antoivat hieman enemmän arvoa tekoälyä koskevalle sosiokulttuuriselle ja tekniselle tietämykselle kuin puhtaasti sovelluskeskeiselle osaamiselle. Tutkimus osoitti myös, että opettajat kokivat, että tekoälyä koskevia riittäviä resursseja ja koulutusta ei ole riittävästi.

Toisessa Toivosen ym. tutkimuksessa (2019) tutkittiin opettajien asenteita ja luottamusta tekoälyä kohtaan suomalaisessa perusopetuksessa2. Tutkimus osoitti, että opettajat suhtautuivat tekoälyyn myönteisesti, mutta ilmaisivat myös jonkin verran huolta sen eettisistä ja pedagogisista vaikutuksista. Tutkimus osoitti myös, että luottamus tekoälyyn riippui opettajien henkilökohtaisesta kokemuksesta ja tietämyksen tasosta.

Nämä esimerkit eivät ole edustavia tai lopullisia, mutta ne osoittavat joitakin mahdollisia eroja ja yhtäläisyyksiä opettajien suhtautumisessa tekoälyyn eri maissa. On mahdollista, että saksalaiset opettajat suhtautuvat tekoälyn käyttöön kouluissa epäilevämmin kuin heidän suomalaiset tai virolaiset kollegansa, mutta on myös mahdollista, että on olemassa muita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa näihin asenteisiin tai muuttaa niitä.

Toivottavasti tästä vastauksesta oli sinulle apua. Jos haluat lisätietoja opettajien asenteista ja luottamuksesta tekoälyä kohtaan, voit tutustua seuraaviin verkkosivustoihin:

   • [Opettajien näkökulmat tekoälyyn – ResearchGate]: Artikkeli tutkimuksesta, jossa selvitettiin opettajien näkökulmia ja osaamista tekoälyyn liittyen saksalaisessa korkeakoulutuksessa.

  .

Onko sinulla muita kysymyksiä tai kommentteja? 😊

Lisätietoa:

 1. weforum.org2. educationaltechnologyjournal.springeropen.com3. weforum.org4. educationaltechnologyjournal.springeropen.com5. unesco.org+4 muuta

29of30

Ovatko myös vanhemmat tai yleisö huolissaan tekoälyn käytöstä opetuksessa?

Etsi: “public concerns about AI in education” (julkista huolta tekoälystä koulutuksessa)

Search for: “public concerns about AI in education”

Vastauksia luodaan sinulle…

Vastauksia luodaan sinulle…

Kyllä, myös vanhemmat tai yleisö ovat huolissaan tekoälyn käytöstä koulutuksessa. Joitakin yleisimpiä huolenaiheita ovat:

   • Opiskelijoiden yksityisyyden ja turvallisuuden mahdollinen loukkaaminen, kun tekoälyjärjestelmät keräävät, käyttävät ja luovuttavat heidän henkilötietojaan. Tämä voi johtaa väärinkäyttöön, manipulointiin tai syrjintään12.

  .

   • Olemassa olevan epätasa-arvon ja ennakkoluulojen mahdollinen vahvistuminen koulutuksessa sellaisten tekoälyjärjestelmien käytön kautta, jotka eivät ole oikeudenmukaisia, läpinäkyviä tai vastuullisia. Tämä voi johtaa tiettyjen ryhmien tai yksilöiden epäedulliseen asemaan, syrjäytymiseen tai leimautumiseen12.

  .

   • Koulutuksen laadun ja tarkoituksenmukaisuuden mahdollinen heikkeneminen sellaisten tekoälyjärjestelmien käyttöönoton myötä, jotka eivät vastaa oppilaiden tarpeita, kiinnostuksen kohteita ja kykyjä. Tämä voi johtaa luovuuden, itsenäisyyden tai kriittisen ajattelun menetykseen13.

  .

   • Tekoälyjärjestelmien käytöstä mahdollisesti aiheutuva uhka opettajien rooleille ja hyvinvoinnille, sillä niitä ei koeta tukena vaan korvikkeina tai kilpailijoina. Tämä voi johtaa stressiin, ahdistukseen tai demotivaatioon14.

  .

Näiden huolenaiheiden ratkaisemiseksi on tärkeää, että kaikki sidosryhmät osallistuvat tekoälyn kehittämiseen, toteuttamiseen ja arviointiin koulutuksessa. On myös tärkeää, että laaditaan ja noudatetaan eettisiä periaatteita ja suuntaviivoja tekoälyn käytölle koulutuksessa. Lisäksi on tärkeää, että itse koulutus valmistaa oppilaita ja opettajia tekoälyn haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Toivottavasti tästä vastauksesta on ollut teille hyötyä. Jos haluat tietää lisää vanhempien tai yleisön huolenaiheista tekoälyn käytöstä koulutuksessa, voit tutustua seuraaviin verkkosivustoihin:

Onko sinulla muita kysymyksiä tai kommentteja? 😊

Lisätietoa:

 1. unesco.org2. unesco.org3. questionpro.com4. sgp.fas. org5. unesco.org6. unesco.org7. questionpro.com8. sgp.fas.org+6 lisää

30of30

Anteeksi, tämä keskustelu on saavuttanut rajansa. Käytä luuta-painiketta poistaaksesi tämän ja jatkaaksesi keskustelua.

Miten vanhempana voin valmistaa lapseni tekoälyn käyttöön?Onko tekoälyn käytöstä opetuksessa myös positiivisia esimerkkejä, jotka voivat lievittää huolia?Mikä on yritysten rooli tekoälyjärjestelmien kehittämisessä ja levittämisessä kouluissa?