Skip to content

České titulky v německojazyčném playlistu YouTube

DaF – Němčina jako cizí jazyk: Konradova sbírka výkladových videí s titulky ve 29 jazycích
Níže jsou uvedeny odkazy na české překlady názvů videí.

Pokyny k používání výukových materiálů pro integrovanou jazykovou podporu DaF v každodenním pracovním životě
Klíčová řeč a osobní prezentace v kurzech s účastníky s různými mateřskými jazyky
Kurátorství odborných slovníků – úvodní video k playlistu
Kurátorství odborných slovníků – stahování, vysvětlování a úprava případových studií
Použití makra aplikace Word k odstranění interpunkce a řídicích znaků
Použití makra aplikace Excel k vytváření a třídění slovních jednotek
Výroba Unicat s otočnými tabulkami a dodatečnou možností vytvářet rozdělení četností
Porozumění adresování buněk ve vzorcích pomocí funkce HYPERLINK
Porozumění adresování buněk ve vzorcích pomocí funkce VLOOKUP
Použití pravdivostních hodnot a podmíněného formátování k označení a výběru nových slov
Konfigurace autotestů se skrytými řešeními na základě DEEPL nebo Google Translate
Jak se dívat odborníkům do úst – analýza slovní zásoby pomocí pivotních tabulek
Excel pro pokročilé – další školení je vhodné i pro přistěhovalce od úrovně B2 DaF výše
Doplňková jazyková podpora v interdisciplinárním kontextu: Excel a časování sloves
Hledají se zakladatelé online VHS s principy CLIL
Pilotní projekt: Kurz Excelu s titulky pro uprchlíky ve 28 jazycích pro úroveň DaF B2 a vyšší
Kurátorská práce s odborným žargonem pro odbornou praxi průmyslového úředníka na základě rámcového učebního plánu.
Kurátorství technického žargonu pro odbornou praxi průmyslového úředníka – detailní implementace
Tandemová výuka pro uprchlíky s pokročilou znalostí němčiny
Tvorba pracovních sešitů v Excelu pro výuku němčiny jako cizího jazyka v zaměstnání
Online workshop: Multimediální materiály pro otevřenou platformu ZUM Deutsch Lernen
 
Další tituly se brzy objeví na YouTube a budou přidány do seznamu skladeb.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhGYp2d1_OXvvanEY-3r6zZPz9GfdgzD5