Skip to content

Suomenkielinen tekstitys saksankielisessä YouTube-soittolistassa

DaF – saksa vieraana kielenä: Konradin selittävä videokokoelma, jossa on tekstitys 29 kielellä.

Alla on linkit videon otsikoiden suomenkielisiin käännöksiin.

Ohjeet DaF-kielen integroitua kielitukea koskevan opetusmateriaalin käytöstä jokapäiväisessä työelämässä.
Keynote ja henkilökohtainen esitys kursseilla, joilla on eri äidinkieliä puhuvia osallistujia.
Ammattisanastojen kuratointi – soittolistan aloitusvideo
Ammatillisten sanastojen kuratointi – tapaustutkimusten lataaminen, selittäminen ja muokkaaminen.
Word-makron käyttäminen välimerkkien ja ohjausmerkkien poistamiseen
Excel-makron käyttäminen sanayksiköiden luomiseen ja lajitteluun
Unicat-tuotanto pivot-taulukoilla ja lisävaihtoehto taajuusjakaumien luomiseksi.
Ymmärtäminen solujen osoitteiden osoittaminen kaavoissa HYPERLINK-toiminnon avulla
Solujen osoitteiden ymmärtäminen kaavoissa VLOOKUP-toiminnolla
Käytä totuusarvoja ja ehdollista muotoilua uusien sanojen merkitsemiseen ja valitsemiseen.
Itsetestien konfigurointi piilotetuilla ratkaisuilla DEEPL:n tai Google Translaten perusteella.
Asiantuntijoiden suuhun katsominen – sanaston analysointi pivot-taulukoiden avulla
Excel edistyneemmille oppijoille – jatkokoulutus sopii myös maahanmuuttajille DaF-tasolta B2 ylöspäin.
Kielellinen tuki monialaisessa kontekstissa: Excel ja verbien taivutusmuodot.
Perustajia etsitään CLIL-periaatteisiin perustuvalle verkkovHS:lle
Pilottihanke: Excel-kurssi pakolaisille tekstityksellä 28 kielellä DaF-tasoilla B2 ja sitä korkeammilla tasoilla.
Teknisen jargonin kuratointi koulutusammattia varten teollinen virkailija puiteopintosuunnitelman perusteella.
Teknisen jargonin kuratointi koulutusammatin teollista virkailijaa varten – yksityiskohtainen toteutus
Tandem-opiskelu pakolaisille, joilla on edistynyt saksan kielen taito
Excel-työkirjojen rakentaminen saksan kielen oppimiseen vieraana kielenä työelämässä.
Verkkotyöpaja: Multimedia-aineistoa ZUM Deutsch Lernen -avointa alustaa varten
 
Lisää nimikkeitä ilmestyy pian YouTubeen ja lisätään soittolistalle.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhGYp2d1_OXvvanEY-3r6zZPz9GfdgzD5