Skip to content

Svenska undertexter i den tyskspråkiga spellistan på YouTube

DaF – tyska som främmande språk: Konrads samling av förklaringsfilmer med undertexter på 29 språk
Nedan finns länkar till de svenska översättningarna av videotitlarna.

Vägledning om användningen av utbildningsmaterial för integrerat DaF-språkstöd i det dagliga arbetslivet
Keynote och personlig presentation i kurser med deltagare med olika modersmål.
Samling av professionella vokabulärer – startvideon för spellistan
Upprätthållande av professionella vokabulärer – nedladdning, förklaring och ändring av fallstudier
Använda ett Word-makro för att ta bort interpunktion och kontrolltecken
Använda ett Excel-makro för att skapa och sortera ordkombinationer
Unicat-produktion med pivottabeller och ytterligare möjlighet att skapa frekvensfördelningar
Förstå adressering av celler i formler med funktionen HYPERLINK
Förstå adressering av celler i formler med VLOOKUP-funktionen
Använd sanningsvärden och villkorlig formatering för att markera och välja nya ord.
Konfigurera självtest med dolda lösningar baserade på DEEPL eller Google Translate.
Att titta experterna i munnen – analys av ordförråd med pivottabeller
Excel för avancerade elever – fortbildningen är också lämplig för invandrare från DaF-nivå B2 och uppåt.
Kompletterande språkstöd i ett tvärvetenskapligt sammanhang: Excel och verbböjningar
Grundare sökes för en VHS på nätet med CLIL-principer
Pilotprojekt: Excel-kurs med textning för flyktingar på 28 språk för DaF-nivåerna B2 och högre.
Kuratering av teknisk jargong för utbildningen av industriella tjänstemän på grundval av ramläroplanen.
Kuratering av teknisk jargong för utbildning av industriella tjänstemän – genomförande i detalj
Tandemundervisning för flyktingar med avancerade kunskaper i tyska
Att bygga Excel-arbetsböcker för arbetsrelaterad inlärning av tyska som främmande språk
Online workshop: Multimediematerial för den öppna plattformen ZUM Deutsch Lernen
 
Fler titlar kommer snart att dyka upp på YouTube och läggas till i spellistan.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhGYp2d1_OXvvanEY-3r6zZPz9GfdgzD5