Skip to content

Slovenské titulky v nemeckojazyčnom playliste YouTube

DaF – Nemčina ako cudzí jazyk: Konradova zbierka vysvetľujúcich videí s titulkami v 29 jazykoch
Nižšie sú uvedené odkazy na slovenské preklady názvov videí

Usmernenie k používaniu vzdelávacích materiálov na integrovanú jazykovú podporu DaF v každodennom pracovnom živote
Kľúčové a osobné prezentácie na kurzoch s účastníkmi s rôznymi materinskými jazykmi
Kurátorovanie odborných slovníkov – úvodné video k zoznamu skladieb
Kurátorstvo odborných slovníkov – preberanie, vysvetľovanie a úprava prípadových štúdií
Použitie makra programu Word na odstránenie interpunkčných a riadiacich znakov
Používanie makra programu Excel na vytváranie a triedenie slovných jednotiek
Jedinečná produkcia s otočnými tabuľkami a dodatočnou možnosťou vytvárať rozdelenia frekvencií
Pochopenie adresovania buniek vo vzorcoch pomocou funkcie HYPERLINK
Pochopenie adresovania buniek vo vzorcoch pomocou funkcie VLOOKUP
Používanie pravdivostných hodnôt a podmieneného formátovania na označenie a výber nových slov
Konfigurácia autotestov so skrytými riešeniami na základe DEEPL alebo Google Translate
Pohľad odborníkom do úst – analýza slovnej zásoby pomocou pivotových tabuliek
Excel pre pokročilých – ďalšie vzdelávanie je vhodné aj pre prisťahovalcov od úrovne B2 DaF vyššie
Doplnková jazyková podpora v interdisciplinárnom kontexte: Excel a časovanie slovies
Hľadajú sa zakladatelia online VHS s princípmi CLIL
Pilotný projekt: Kurz Excelu s titulkami pre utečencov v 28 jazykoch pre úroveň DaF B2 a vyššiu
Kurátorstvo technického žargónu pre odbornú prípravu priemyselného úradníka na základe rámcového učebného plánu
Kurátorstvo technického žargónu pre odbornú prípravu priemyselného úradníka – podrobné vykonávanie
Tandemové vzdelávanie pre utečencov s pokročilou znalosťou nemčiny
Tvorba pracovných zošitov Excelu na pracovné vyučovanie nemčiny ako cudzieho jazyka
Online workshop: Multimediálne materiály pre otvorenú platformu ZUM Deutsch Lernen
 
Ďalšie tituly sa čoskoro objavia na YouTube a budú pridané do zoznamu skladieb.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhGYp2d1_OXvvanEY-3r6zZPz9GfdgzD5