Skip to content

Eestikeelsed subtiitrid saksakeelses YouTube’i esitusloendis

DaF – saksa keel kui võõrkeel: Konradi selgitavate videote kogumik koos subtiitritega 29 keeles
Allpool on lingid videote pealkirjade eestikeelsetele tõlgetele

Juhised õppematerjalide kasutamise kohta integreeritud DaF-keeleõppe toetamiseks igapäevaelus
Põhiettekanne ja isiklik esinemine kursustel, kus osalejad on eri emakeelega.
Professionaalse sõnavara kureerimine – esitusloendi stardivideo
Erialase sõnavara kureerimine – juhtumiuuringute allalaadimine, selgitamine ja muutmine
Wordi makro kasutamine kirjavahemärkide ja juhtmärkide eemaldamiseks
Exceli makro kasutamine sõnaühendite loomiseks ja sorteerimiseks
Unicati tootmine koos pivot-tabelitega ja lisavõimalus sageduste jaotuste loomiseks
HYPERLINK-funktsiooniga raku adresseerimise mõistmine valemites
Lahtrite adresseerimise mõistmine valemites funktsiooniga VLOOKUP
Kasutage tõeväärtusi ja tingimuslikku vormingut uute sõnade märkimiseks ja valimiseks
DEEPLi või Google Translate’il põhinevate varjatud lahendustega enesetestide konfigureerimine
Ekspertidele suhu vaadates – sõnavara analüüs pivot-tabelitega
Excel edasijõudnutele – täiendkoolitus sobib ka immigrantidele alates DaF tasemest B2 ülespoole.
Täiendav keeletugi interdistsiplinaarses kontekstis: Excel ja verbide liitsõnad
CLILi põhimõtteid järgiva veebipõhise VHSi asutajad otsitakse
Katseprojekt: Exceli kursus pagulaste jaoks 28 keeles DaF tasemele B2 ja kõrgematele tasemetele mõeldud subtiitritega Exceli kursus
Tehnilise žargooni kureerimine kutseala tööstuskorraldaja koolituse jaoks raamõppekava alusel
Tehnilise žargooni kureerimine koolituse kutseala tööstuskorraldaja jaoks – üksikasjalik rakendamine
Tandemõpe edasijõudnud saksa keele oskusega pagulastele
Exceli töövihikute koostamine saksa keele kui võõrkeele tööalaseks õppimiseks
Online töötuba: Multimeedia materjalid avatud platvormi ZUM Deutsch Lernen jaoks
 
Peagi ilmub YouTube’isse rohkem pealkirju, mis lisatakse esitusloendisse.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhGYp2d1_OXvvanEY-3r6zZPz9GfdgzD5