Skip to content

Polskie napisy w niemieckojęzycznej playliście YouTube

DaF – niemiecki jako język obcy: zbiór filmów objaśniających Konrada z napisami w 29 językach
Poniżej znajdują się linki do polskich tłumaczeń tytułów filmów

Wskazówki dotyczące wykorzystania materiałów edukacyjnych do zintegrowanego wsparcia językowego DaF w codziennym życiu zawodowym
Keynote i osobista prezentacja na kursach z udziałem uczestników posługujących się różnymi językami ojczystymi
Curating professional vocabulary – kick-off video dla playlisty
Kuratorskie słowniki zawodowe – pobieranie, wyjaśnianie i modyfikowanie studiów przypadków
Używanie makra programu Word do usuwania znaków interpunkcyjnych i kontrolnych
Używanie makra Excela do tworzenia i sortowania unicestwień słów
Produkcja Unicat z tabelami przestawnymi i dodatkową opcją tworzenia rozkładów częstotliwości
Zrozumienie adresowania komórek w formułach za pomocą funkcji HYPERLINK
Zrozumienie adresowania komórek w formułach z funkcją VLOOKUP
Użycie wartości prawdy i formatowania warunkowego do zaznaczania i wybierania nowych słów
Konfiguracja autotestów z ukrytymi rozwiązaniami w oparciu o DEEPL lub Google Translate
Patrzenie ekspertom w zęby – analiza słownictwa za pomocą tabel przestawnych
Excel dla zaawansowanych – dalsze szkolenie jest odpowiednie również dla imigrantów od poziomu DaF B2 wzwyż
Uzupełniające wsparcie językowe w kontekście interdyscyplinarnym: Excel i koniugacje czasowników
Poszukiwani założyciele dla VHS online z zasadami CLIL
Projekt pilotażowy: Kurs Excel z napisami dla uchodźców w 28 językach dla poziomu DaF B2 i wyższego
Kuratorskie ujęcie żargonu technicznego dla potrzeb kształcenia w zawodzie pracownik biurowy na podstawie ramowego planu nauczania
Kuratela żargonu technicznego dla zawodu urzędnik przemysłowy – realizacja w szczegółach
Nauka w tandemie dla uchodźców z zaawansowaną znajomością języka niemieckiego
Budowa zeszytów Excela do nauki języka niemieckiego jako obcego w pracy
Warsztaty online: Materiały multimedialne dla otwartej platformy ZUM Deutsch Lernen
 
Wkrótce kolejne tytuły pojawią się na YouTube i zostaną dodane do playlisty.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhGYp2d1_OXvvanEY-3r6zZPz9GfdgzD5